Poziv za prijavu na 2. Sajam inovacija i inovativnosti INN&TECH

Organizacijom sajma žele promovisati bosanskohercegovačke inovacije i inovatore, te podsticati mlade da ispolje svoju inovativnost i kreativnost.


we have got serious problem with this project
Ilustracija: STUDOMAT

Sajam će biti održan u Sarajevu, Hotel Hills, 24. januara 2024. godine.

Rok za dostavljanje prijava je 25.12.2023. godine na prijavnom obrascu, putem e-maila: crpit.sa@gmail.com.

Za dodatne informacije kontakt broj je 061/831-451.

Shodno finansijskim mogućnostima, organizator će obezbijediti novčane nagrade. Sajam će biti održan u četiri kategorije: inovatori, studenti inovatori, učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola.

Ovo je odlična prilika za inovatore i mlade da prezentiraju svoje patente, ideje, inovacije i inovativna rješenja, te omogućiti da ih učine dostupnim svim zainteresovanim za njihovu realizaciju kako bi inovacije doživjele svoju implementaciju i bile u upotrebi.