Studentska mozgalica: Možete li pronaći skrivena srca?

Možete li pronaći svih pet?


Rješenje

b0e8335f6badef377b63f6a989.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Matematička mozgalica: Koji je tačan rezultat?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.