Studentska mozgalica: Koja žirafa nema blizanca sa istim šarama?

Da li možete pronaći žirafu koja nema blizanca sa istim šarama?


Rješenje:

3 1
Foto: thedudolf