Studentska mozgalica: Koja čaša će se napuniti prva?

Zadatak je, kao i u mnogim sličnim mozgalicama koje redovno postanu viralne, otkriti koja čaša će se napuniti prva, ali ovaj put nema smicalica sa zatvorenim prolazima za tekućinu.


Rješenje:

Prvo će se napuniti čaša 2, zatim 4, pa 1, pa tek onda 3.