Studentica u Sarajevu obnovila godinu zbog nepoštivanja Zakona o visokom obrazovanju?

Studentica je izgubila godinu s obzirom na to da je studirala po redovnom programu, a ne po prilagođenom programu kako zakonska regulativa nalaže.


unsa1

Studenti sa invaliditetom prema Zakonu o visokom obrazovanju UNSA imaju pravo na individualizaciju u postupku realizacije nastavnog procesa i trebali bi studirati po prilagođenom, a ne po redovnom programu kao što je to situacija za ostale studente.

Jedan od primjera navodnog kršenja ovog zakona predstavljen je u vidu zastupničkog pitanja koje je Faruk Selmanović, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, postavio Vladi Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, Dekanu Fakulteta političkih nauka i Instituciji ombdusmena za ljudska prava BIH, a mi vam isto prenosimo u cjelosti:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, Dekanu Fakulteta političkih nauka i Instituciji ombdusmena za ljudska prava BIH zašto se ne sprovodi član 67. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo koji precizira prava na individualizaciju u postupku realizacije nastavnog procesa studentima sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom u kantonu Sarajevu koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu?

Naime, naša sugrađanka je dijete sa poteškoćama i kao takva je završila redovno osnovnu i srednju školu (po prilago+enom programu) i od 2020. godine redovno je upisana na FPN Univerziteta u Sarajevu / odsjek socijalni rad, na prijedlog i asistenciju Ureda za podršku studentima. Studentica je izgubila prošlu godinu obzirom da je studirala po redovnom programu, a ne po prilagođenom programu kako zakonska regulativa nalaže.

Na sastanku sa dekanom FPN rečeno je da imaju određene probleme sa profesorima obzirom da pomoć/asistenciju za takve studente treba da obezbijedi Ured za podršku studentima, a poslije tog sastanka drugi semestar u prošloj godini je imala asistenta od strane Ureda kao i pomoć u svojstvu svjedoka prilikom usmenog polaganja ispita (obzirom da studentica ispite ne može polagati pismeno).

Na tom sastanku je bilo dogovoreno da će se pokušati naći rješenje da joj se omogući studiranje po prilagođenom programu, međutim evidentno da od strane predmetnih profesora nije bilo dobre volje i razumijevanja tako da, do dana današnjeg nije učinjeno ništa po tom pitanju.

Studentica je imala u prošloj godini sve potpise obzirom da je redovno pratila predavanja, a u ovoj godini istih je oslobođena. Što se ispita tiče u prošloj godini je dala par parcijala, ali za polaganje integralnih ispita jednostavno nisu imali razumijevanja.

Tražim da mi se hitno dostave sve informacije vezano za ovaj slučaj, ali i zahtijevam od nadležnih institucija da mi odgovore ko je i zašto suprotno odredbama člana 67. stav (2). Zakona o visokom obrazovanju KS zaustavio studiranje osoba sa invaliditetom?

Pozivam Instituciju ombdusmena za ljudska prava BIH da se uključe u nadležni slučaj kako bi omogućili jednako pravo za studiranje svim studentima u Kantonu Sarajevo, navedeno je.

Do trenutka objavljivanja ovog teksta nema odgovora od nadležnih institucija.