Studentica istražuje: Kako humor utječe na mentalno zdravlje žena oboljelih od raka dojke?

Humor je svima dostupan i može biti vrlo efikasan alat za olakšavanje nošenja sa stresom i poboljšanje kvalitete života.


studentica 1

Paula Lukić, studentica psihologije u Osijeku, u svrhu izrade diplomskog rada istražuje odnos humora i mentalnog zdravlja kod žena oboljelih od raka dojke.

Ovu temu, kaže Paula, smatra zanimljivom i važnom za istraživanje s obzirom na to koliko je rak (a posebice rak dojke) česta dijagnoza. Ciljana skupina su punoljetne žene oboljele od raka dojke (koje su u aktivnoj fazi bolesti odnosno koje nisu u remisiji).

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 – Vidjela sam neke od svojih bližnjih osoba koje su prolazile kroz nimalo ugodno iskustvo maligne bolesti te zbog toga, između ostalog, smatram kako su istraživanja i znanje o mentalnom zdravlju korisni i vrijedni istraživanja ako nam pokažu načine kako se osobe koje su oboljele nose s bolešću i što je to što im može olakšati proces liječenja. Za svoje istraživanje pokušavam doći do sudionica koje su oboljele od raka dojke i koje bi bile voljne riješiti jedan kratak online upitnik, kaže studentica i dodaje:

 – Iako je humor nešto s čime se vrlo često susrećemo u svakodnevnom životu, on nije često istraživana tema, a još su rjeđa istraživanja upotrebe humora u kontekstu nošenja s bolešću. Humor je svima dostupan i može biti vrlo efikasan alat za olakšavanje nošenja sa stresom i poboljšanje kvalitete života, a posebice tijekom borbe s teškom bolešću. Istraživanje humora može pružiti bolje razumijevanje pozitivnog djelovanja humora i potaknuti razvoj ciljanih terapija i oblika podrške za oboljele od raka.

Kad je riječ o korištenju humora kao mehanizma suočavanja sa stresom, važno je napomenuti da bolest nosi sa sobom ogroman emocionalni teret. Pacijenti se često suočavaju sa strahom, anksioznošću i depresijom, a humor može djelovati kao sredstvo za ublažavanje tih neugodnih emocionalnih stanja. Osim toga, humor je društvena pojava i njime se potiče društvena povezanost i podrška. Kroz zajednički smijeh, lakše je komunicirati s obitelji, prijateljima pa čak i sa zdravstvenim osobljem.

Istraživanjem upotrebe humora mogao bi se dobiti uvid u to kako najučinkovitije upotrijebiti humor u svrhu pružanja podrške u procesu liječenja i tretmana te pomoći u razvoju personaliziranog pristupa pacijentima. Samim time, istraživanjem ove teme može se doći do uvida kako zdravstveni radnici i porodica mogu podržavati pacijente koristeći humor na osjetljiv i prikladan način.

 – Istraživanje je anonimno i Vaši će se podaci koristiti isključivo u istraživačke svrhe. Vaš pristanak na sudjelovanje je dobrovoljan i u bilo kojem trenutku možete odustati od sudjelovanja u istraživanju.

Ako Vas zanimaju grupni rezultati istraživanja, sve dodatne informacije možete dobiti na paula.lukic@gmail.com.

Više informacija o istraživanju pročitajte ovdje.