Studentica Amra: “Naše najveće bogatstvo je naša domovina”

Naši mladi i obrazovani ljudi itekako imaju prostora za ostanak i kvalitetan život u našoj zemlji.


01aa3a 2
Foto: eportal.ba

I u ovim teškim danima za mlade u Bosni i Hercegovini i vremenu kada sve više odlučuju da budućnost grade vani, nastojali smo da pronađemo one primjere mladih osoba koji ne žele da napuste domovinu nego znanje i vještine stavljaju u svrhu pokretanja promjena u našem društvu. Amra Hamidović zasigurno je jedna od onih koji budućnost i sebe ne vide negdje drugo, nego u Bosni i Hercegovini.

Amra Hamidović je Osnovnu školu završila u Šerićima, a potom Behram-begovu medresu u Tuzli. Student je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Nakon završetka Srednje škole aktivno se uključila u stvaranju boljih uslova života i radu lokalne zajednice. Njen aktivizam se ogleda u nekoliko polja: radu sa mladima i sa ženama, posebno na polju snaženja mjesta i uloge žene u porodici i u široj zajednici.

Zahvaljujući predanom radu i rezultatima, od 2019. godine je imenovana za predsjednicu Odjela za brak i porodicu Medžlisa IZ Živinice, a potom i za voditeljicu Savjetovališta za brak i porodicu pri Medžlisu Živinice. U radu ovih tijela, posebna pažnja se poklanja izgradnji harmoničnih odnosa u porodicama, kao osnovnim ćelijama društva i zajednice. Volonterski je angažovana i u rad NO MIOS, koja se bavi unapređenjem sistema obrazovanja u BiH. Majka je dvoje djece.

Ekipa portala enovosti.ba razgovarala je s Amrom, a intervju vam prenosimo u cjelosti.

Na samom početku razgovora, kao mlada osoba, kako vidite položaj mladih u BH društvu. Koji su to najveći problemi i prepreke na koje nailaze?

 – Iz različitih reakcija može se zaključiti da mladi ljudi nisi baš zadovoljni svojim položajem u našem društvu. Kao razloge za takvo stanje spominju nejednake prilike, sistem obrazovanja, nedovoljno visoke plate, nesigurno stanje u državi i okruženju, a u nekim slučajevima spominju pojavu korupcije, nepotizma i sličnih pojava koje nisu dobre.

S druge strane u zemljama EU mladim ljudima se nude prilike za sigurna zaposlenja, više mogućnosti kod promjena radnih mjesta, odgovarajuće plate, socijalna i druge vrste sigurnosti. Nadalje, i pored teškoća u našem društvu, svjedoci smo da mladi i obrazovani ljudi u IT sektoru, tehničkim naukama mogu naći dobra zaposlenja i imaju i dobra primanja, mogućnosti da se usavršavaju itd.

U rješavanju ovog izazova našeg društva i zajednice, nužno je uspostaviti otvoren i stalan dijalog i pružiti mladim ljudima mogućnost da oni prvenstveno iznesu svoje viđenje problema. Otvoren i stalan dijalog će nas sve uputiti na rješavanje uzroka, a ne samo na pokušaje rješavanja posljedica ovakvog stanja.

Za mlade možemo reći da su budućnost svake zemlje, pa i naše. Koliko zapravo možemo govoriti o tome kao o svijetloj strani našeg društva, kada većina njih opstanak i ostanak ne vidi u ovoj državi?

-Ne bih se složila da većina mladih ljudi ne vidi svoj opstanak ovdje. Naši mladi i obrazovani ljudi itekako imaju prostora za ostanak i kvalitetan život u našoj zemlji, svjesni da se tu najbolje osjećaju. Međutim, mladi ljudi danas imaju visoke ambicije, imaju dinamično razmišljanje i ne žele gubiti vrijeme na ‘sukobljavanje’ sa situacijom kao što su birokratija i druge gore pobrojane pojave u našem društvu. Bez obzira na sve i trenutno stanje, mladi ljudi jesu svijetla tačka u našem društvu, resurs koji nema svoju cijenu i u koji se mora i vrijedi ulagati.

Kako i na koji način zadržati mlade ovdje?

-Kao prvo uspostavom otvorenog dijaloga sa mladim ljudima radi zajedničkog rada na rješavanju ovog izazova, ravnopravnim odnosima prema svima,uređenjem sistema obrazovanja, davanjem prilika mladim ljudima i izgradnjom povjerenja prema njima, otklanjanjem pojava korupcije kod zapošljavanja, većim platama, socijalnom brigom, stimulacijom kod zasnivanja zajednica i rađanja djece, pomaganjem u rješavanju stambenih pitanja i drugo, povezivanjem sa zajednicama u dijaspori ‘uvlačenjem’ više mladih ljudi u politički život i odlučivanje kako bi se i na taj način poboljšalo rješavanje spomenutih problema.

Bosna i Hercegovina je bogata zemlja, koja ima mnogo šta za iskoristiti. Šta biste izdvojili kao najveće bogastvo?

 – Naše najveće bogatsvo je naša domovina i naši vrijedni građani, naša prirodna bogatstva, naše namjere i opredijeljenost da zajedno sa svim građanima BIH gradimo bolju i prosperitetniju budućnost za sve nas. Na tom putu ima i biće i više izazova, ali mi nemamo pravo da se prepustimo i ustuknemo. Za sve pobrojane vrijednosti i sve druge koje nismo spomenuli, plaćena je previsoka cijena i mi se prosto ne smijemo igrati sa tim.

Kako vidite BH društvo?

– Trenutno, bh društvo vidim opterećeno silnim izazovima, snagama koje nemaju namjeru da učine više da država funkcioniše na jedan normalan način, ali te snage su manjina, njihove namjere su već odavno prepoznate. Sa druge strane postoje snage koje ovu zemlju mukotrpno ali bez zastajanja vuku naprijed. Čvrsto sam ubijeđena, vjerujem u to i činim koliko je u mojoj moći, da ćemo dobiti bitku sa tim snagama i da će i u našoj domovini prevladati stabilan mir, prosperitet, napredak, socijalna i ekonomska sigurnost, bolji odnosi sa našim susjedima i drugo. Za to će trebati vremena i napora, žrtvovanja i odricanja! Ali, to nije velika cijena za ono što za nas znači domovina i mi se trebamo zapitati, baš kao što je i bivši Američki predsjednik Kenedi pitao Amerikance „Šta mi možemo učiniti za našu Domovinu?“

Koliko ova država može ponuditi građanima. Šta je to što bi ih trebalo zadržati ovdje?

 – Naša država može najviše ponuditi svojim građanima: ljubav i toplinu koja svakome treba, a koja se može naći samo na rodnoj grudi, jer tu smo najrahatniji. Mi smo takvi ljudi da se vežemo za rodni kraj, ta nit ili poveznica posebno sa našom dijasporom se ne smije prekinuti. Iz tih razloga, dio odgovora na ovo se nalaze u već datim komentarima.