Studenti medicine imat će nastavu i praksu u Općoj bolnici “Prim. Dr. Abdulah Nakaš”

Studenti sada imaju na raspolaganju i Opću bolnicu za sticanje znanja. Korist će imati Bosna i Hercegovina, budući ljekari i svi zdravstveni radnici.


opca bolnica

Federalno ministarstvo zdravsta, na čelu s ministrom Vjekoslavom Mandićem, dalo je saglasnost za obavljanje nastave za fakultete zdravstvenog usmjerenja Univerziteta u Sarajevu u Općoj bolnici “Prim. Dr. Abdulah Nakaš”, piše Avaz.

Advertisements

– Presretan sam. Ovim se otvorilo novo poglavlje u samom radu Opće bolnice “Prim. Dr. Abdulah Nakaš”, koja stremi ka tome da postane i univerzitetska bolnica. Drago mi je zbog ove odluke, kako zbog samog rejtinga bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, ali i zbog studenata univerziteta u Sarajevu svih zdravstvenih usmjerenja. Drago mi je da će moći sticati znanje obavljati praksu. Korist će imati samo Bosna i Hercegovina, budući ljekari i svi zdravstveni radnici. Ovo je epohalni korak. Studenti sada imaju na raspolaganju i Opću bolnicu za sticanje znanja. To je naš zalog za budućnost i perspektivu BiH, kazao je predsjednik Upravnog odbora Opće bolnice doktor Sead Željo.

Dodao je da se posebno zahvaljuje, prije svega na razumijevanju, Federalnom ministarstvu zdravstva na čelu sa profesorom Vjekoslavom Mandićem, kao i cijelom kabinetu, te uvaženom gospodinu Vedranu Marčinku na kooperativnosti i zalaganju, te rektoru sarajevskog univerziteta profesoru Rifetu Škrijelju.