Studenti Fakulteta zdravstenih studija Univerziteta u Sarajevu uspješno završili BLS kurs

110 studenata Fakulteta zdravstvenih studija UNSA uspješno završilo kurs BLS u JU ZHMP KS.


Slika 3

Slijedeći strateška opredjeljenja Univerziteta u Sarajevu i međunarodne trendove u inovacijama u edukaciji za zdravstvene profesije, u suradnji sa JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu finansirao je pohađanje BLS/AED kursa (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED – Automatski eksterni defibrilator) za 110 studenata završne godine, svih studijskih programa I ciklusa studija.

Kurs podrazumijeva obuku i usvajanje vještina neophodnih za osnovno održavanje života tj. vještačko disanje i vanjsku masažu srca, usklađeno sa CPR SMJERNICAMA 2015, sa primjenom AED-a koji je standard u Evropi i svijetu, zbrinjavanje osobe bez svijesti, načini rješavanja opstrukcije disajnog puta, krvarenje i zaustavljanje krvarenja, prvu pomoć kod povrijeđenog tj. upoznavanje sa svim vrstama povreda i njihovo zbrinjavanje na nivou prve pomoći.

Kao nastavna baza Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo sa svojim nastavnim kadrom, studentima Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu kroz njihovo cjelokupno školovanje pruža teoretsko i praktično znanje iz domena hitne medicinske pomoći u skladu sa svjetskim smjernicama.

Edukacija za 110 studenata u prostorijama Centra za edukaciju JU ZHMP KS, provedena je uspješno u periodu od 22.02 do 10.03.2021. godine u skladu sa propisanim higijensko epidemiološkim mjerama.

Po završenom programu obuke svi obučeni studenti dobili su certifikat o osposobljenosti za primjenu osnovnih mjera održavanja života.

Osiguranje BLS/AED kursa za studente završne godine je u skladu sa opredjeljenjem Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu.