Student kreirao aplikaciju za kontaktiranje osoba u slučaju anksioznosti: “Želim pomoći svima!”

Student je napravio "Meni", besplatnu aplikaciju koja pomaže u trenucima anksioznosti.


Foto: Evnato

Student Benjamin Ochs kreirao je aplikaciju kako bi pomogao ljudima s teškom anksioznošću ili napadima panike da kontaktiraju nekoga kada je to teško učiniti.

Želio sam da uradim nešto značajno, rekao je Benjamin.

Napravio je “Meni”, besplatnu aplikaciju za korisnike Android uređaja, nakon što je razgovarao sa prijateljima koji su iskusili trenutke kada se osjećaju preopterećeno i željeli su posegnuti za pomoć, ali je u tom trenutku bilo preteško.

“Meni” aplikacija

  – “Meni” aplikacija pruža način da korisnici lako kontaktiraju kontakte po svom izboru ako imaju jaku anksioznost ili napad panike. Kada korisnik postavlja aplikaciju, od njega se traži da unese svoje ime i do deset kontakata za hitne slučajeve i ako je kontakt zadani., objasnio je Benjamin.

Benjamin je rekao da aplikacija ne prenosi informacije ili podatke izvan korisnikovog telefona i da kontakti ne moraju imati aplikaciju da bi aplikacija radila. Kontakti se pohranjuju u lokalnu pohranu telefona za aplikaciju.

Kada korisnik pritisne glavno dugme na primarnom ekranu, od njega se traži da bira do tri nivoa, napisao je Benjamin.

One određuju koja se poruka šalje kontaktima. Prvi nivo šalje tekst sa zahtjevom za razgovor u nekom trenutku danas; drugi nivo hitnosti obavještava primaoca da korisniku aplikacije treba pomoć lično, ako je moguće, zajedno sa adresom korisnika (preuzetom sa GPS-a).

Treći, i najveći, stepen hitnosti, tražiće od primaoca da pruži hitnu pomoć, kazao je.

Nakon što je saznao kako se anksioznost i napadi panike mogu osjećati u ovim trenucima, Benjamin je krenuo u rješavanje problema nemogućnosti kontaktiranja s nekim u tim trenucima. Aplikacija to olakšava tako što traži od korisnika.

Meni aplikacija je besplatna.

Želio sam da bude lako dostupna svima. Želim da bude od pomoći, rekao je Benjamin.

Kada se koristi aplikacija, Benjamin je objasnio da kada korisnik pritisne “pošalji”, aplikacija će automatski slati poruke odabranim kontaktima.

Aplikacija zatim dovodi korisnika na novi ekran koji podstiče disanje 4-7-8, pouzdanu tehniku ​​za mnoge profesionalce koji liječe anksioznost i dugme za korištenje vibracionog motora telefona kako bi se pomoglo korisniku da povrati svijest o osjetilima, dodao je Benjamin.

Benjamin radi na kreiranju iOS verzije aplikacije i nada se da će razviti moždane aktivnosti i zagonetke za korištenje unutar aplikacije.