Straniak akademija za demokratiju i ljudska prava

Straniak Akademija za demokratiju i ljudska prava je rezultat saradnje Ludwig Bolzmann Instituta za ljudska prava – udruženja za istraživanje u Beču i Pravnog fakulteta, sociologije i političkih nauka Univerziteta u Beču i Crnoj Gori.


Straniak Logo

Straniak Akademija za demokratiju i ljudska prava je rezultat saradnje Ludwig Bolzmann Instituta za ljudska prava – udruženja za istraživanje u Beču i Pravnog fakulteta, sociologije i političkih nauka Univerziteta u Beču i Crnoj Gori.

Straniak LogoAkademija će se održati od 8. do 21. septembra 2013 u Budvi, Crna Gora. Aplikacije se šalju isključivo putem e-maila do 23. juna 2013. godine na: hannes.tretter@univie.ac.at, ijelic@yahoo.com i nina.radovic@humanrights.at i to obavezno na sva tri maila.

Naknada za učestvovanje iznosi €75 za studente i diplomce iz država jugoistočne Evrope i €150 za učesnike iz EU i drugih država. Smještaj (uključujući i doručak) snosi Akademija.

Studenti će dobiti certifikat i Univerziteti koji učestvuju će odlučiti o broju kredita koji će se dodijeliti.

Cilj Akademije je promocija akademske obuke o demokratizaciji i ljudskim pravima u SEE državama i stvaranje mosta između akademske zajednice i prakse, promovisane kroz interdisciplinarne i interaktivne sadržaje.

Više informacija, kao i aplikacijski formular na: bim.lbg.ac.at/en

(unmo.ba)