Stipendije za studije na egipatskim univerzitetima

Ambasada Arapske Republike Egipat je dostavila informaciju o ponudi stipendija studentima iz Bosne i Hercegovine, za studije na egipatskim univerzitetima za akademsku 2018/2019. godinu.


Al – Azhar Al Sharif University

Stipendije dodjeljuju:

1. Al – Azhar Al Sharif University: pet stipendija za studij na Al – Azhar Univerzitetu
2. Ministarstvo visokog obrazovanja Egipta: tri stipendije za dodiplomske studije, tri stipendije za postdiplomske studije i tri stipendije za studiranje arapskog jezika

Osnovni uslov za kandidate je da pišu i govore arapski jezik.

Za sve dodatne informacije o temama studija, univerzitetima, uslovima za dobijanje stipendije i potrebnim dokumentima, zainteresovani kandidati se mogu obratiti Ambasadi Arapske Republike Egipat u Sarajevu.

Prijave se takođe dostavljaju Ambasadi, a krajnji rok je 1. juli 2018. godine.

(STUDOMAT.ba)