Stipendije za studij u Švicarskoj

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Ženevi, u saradnji sa nekoliko sponzora, je pokrenuo Excellence Fellowship Program za podršku izvanrednim i visoko motivisanim studentima koji namjeravaju pohađati master stepen u bilo kojoj od disciplina koje su dostupne na fakultetu.


univerzitet zeneva svicarska

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Ženevi, u saradnji sa nekoliko sponzora, je pokrenuo Excellence Fellowship Program za podršku izvanrednim i visoko motivisanim studentima koji namjeravaju pohađati master stepen u bilo kojoj od disciplina koje su dostupne na fakultetu.

Discipline za master studij na PMF-u u Ženevi: astronomija, biologija, hemija, biohemija, geonauka, nauka o okolišu, kompjuterske nauke, matematika, farmacija i fizika.

Iznos stipendije na godišnjem nivou: 10.000 CHF – 15.000 CHF

Konkurs za stipendiju je namijenjen studentima s bilo kojeg univerziteta, koji su ostvarili vrlo dobre rezultate tokom dodiplomskog studija (student se ubraja u 10% najboljih na svom programu) a koji su ili već završili dodiplomski stepen obrazovanja ili očekuju da će ga završiti u roku od 6 mjeseci.

Izbor će se vršiti na ostvarenim akademskim rezultatima.

Više informacija o programu možete naći na sljedećem linku.

Rok za slanje aplikacija je 15. mart 2015. godine.

(unmo.ba)