Stipendije za studij na visokoškolskim ustanovama Ruske Federacije u akademskoj 2014/2015. godini

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini postavila je obavještenje o prijemu stranih državljana i lica bez državljanstva u visokoškolske ustanove Ruske Federacije u akademskoj 2014/2015. godini.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini postavila je obavještenje o prijemu stranih državljana i lica bez državljanstva u visokoškolske ustanove Ruske Federacije u akademskoj 2014/2015. godini.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije i “Rossotrudničestvo” najavljuju prijem stranih državljana, lica bez državljanstva i građana Rusije u inostranstvu za studiranje na Ruskim federalnim visokoškolskim ustanovama. Prema odluci Vlade Ruske Federacije br. 891 od 8. oktobra 2013. godine “O izdvajanju kvota za studiranje stranih državljana i lica bez državljanstva u Ruskoj Federaciji“, prijem se vrši u okviru kvote obezbjeđene federalnim budžetom.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Konkurs za besplatno studiranje u Rusiji se sastoji od tri etape.

 • Prva etapa: Odabir kandidata u Bosni i Hercegovoni sprovodi Ambasada Ruske Federacije uz učešće predstavnika državne vlasti. Kompleti dokumenata za svakog kandidata Ambasada prima [highlight]najkasnije do 14. marta 2014. godine[/highlight] da bi te aplikacije stigle u “Rossotrudničestvo” do 15. aprila na razmatranje interresornoj radnoj grupi. Strani student ima pravo izabrati od 2 do 6 visokoškolskih ustanova kao svoje buduće mjesto studiranja (ali ne više od 2 u svakom Federalnom distriktu). U slučaju da iz nekih razloga nijedan od univerziteta navedenih u upitniku nije zainteresovan za kandidata, konačnu odluku o prijemu kandidata donose “Rossotrudničestvo” i Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije.
 • Druga etapa: Selekciju stranih kandidata realizuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije zajedno sa ruskim obrazovnim institucijama na osnovu dokumenata stranih državljana odabranih u prvoj etapi.
 • Treća etapa: Saopštenje o rezultatima konkursa za svakog predloženog kandidata Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije šalje “Rossotrudničestvu”, koje informira Ambasadu Rusije u BiH.

Dokumenti stranih kandidata moraju odgovarati zahtjevima te imati notarijalno ovjereni prevod na ruski jezik, jer u protivnom slučaju neće biti razmotreni.

Strani državljani koji završavaju studiranje na ruskim visokoškolskim ustanovama u tekućoj godini i žele nastaviti studij na sljedećem nivou obrazovanja se uključuju u zajedničku kvotu zemlje.

U skladu sa Federalnim zakonom br. 273-FZ od 29. decembra 2012. g. “o obrazovanju u Ruskoj Federaciji” stranci koji studiraju u Rusiji u okviru kvote obezbjeđene federalnim budžetom dobijaju državne stipendije (stipendija se isplaćuje tokom cjelokupnog studija nezavisno od uspjeha u školovanju) te smještaj u studentskom domu u skladu sa uslovima predviđenim za državljane Ruske Federacije koji studiraju na osnivu federalnih stipendija.

Strani državljani (stručnjaci sa stečenim visokim obrazovanjem) se primaju na stažiranje po programu dopunskog profesionalnog obrazovanja (stručnog usavršavanja) bez isplate državne stipendije ali sa pravom besplatnog smještaja u studentskom domu visokoškolske ustanove.

Za osobe koje ne znaju ruski jezik u neophodnom obimu se organizuje njegovo učenje na pripremnom fakultetu ili odjeljenju koje pruži potrebnu spremu za dalje studiranje na ruskom jeziku. Pripremni fakultet (odjeljenje) takođe obezbjeđuje državnu stipendiju (važeću tokom cjelokupnog studija nezavisno od uspjeha u školovanju) i traje godinu dana, koja se ne uračunava u rok školovanja po osnovnom profesionalnom programu.

Strani državljani sami snose troškove putovanja do mjesta studiranja.

Kandidat je obavezan sam naplatiti godišnju policu zdravstvenog osiguranja.

 • Napomena 1: Šifra i naziv izabranog studijskog programa (uključujući programe usavršavanja) moraju biti u skladu sa spiskom predloženih smjerova.
 • Napomena 2: Za kandidata koji aplicira za smjer „Umjetnost i kultura“ je obavezno proći dodatne upisne ispite neposredno na fakultetu, za koji se aplicirao. Precizni termin sprovođenja dodatnih upisnih ispita se određuje odlukom visokoškolske ustanove u roku od 1. juna do 1. avgusta. Osim toga, predviđeni su posebni programi za pripremu profesora i stručnjaka više kategorije u oblasti umjetnosti – asistentura-stažiranje. Ovakvi programi su namjenjeni za najtalentovane predstavnike omladine, koji su već stekli visoko obrazovanje (stepen magistra, specijalista). Studiranje prema ovim programima se organizuje u redovnoj formi.
 • Napomena 3: Pri dolasku na studije preporučuje se da student:
  • ima pasoš, originale dokumenata o obrazovanju sa prilozima, originale medicinskih potvrda te 7 fotografija dimenzija 4×6;
  • ima odjeću i obuću za sve sezone (uzimajući u obzir klimatske uslove izabrane regije) te finansijska sredstva za boravak u zemlji;
  • da posjeduje 250 USD radi plaćanja troškova dočeka i prevoza do mjesta studiranja;
  • da posjeduje 250 USD radi plaćanja godišnje police zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa pravilama ruskog migracijskog zakonodavstva kandidat mora doći u Rusiju najkasnije 20 dana prije prestanka važenja njegove ulazne studenske vize.

Ruske visokoškolske ustanove ne preuzimaju obaveze u vezi sa boravkom u Rusiji članova porodica stranih studenata.

Strana država je obavezna garantovati blagovremeni povratak studenta u domovinu po završetku studiranja te u slučaju kršenja zakona Ruske Federacije, pogoršanja zdravstvenog stanja, kao i transport tijela u slučaju smrti.

Prilozi:

(sarajevo.mid.ru)