Stipendije za postdiplomski studij u Švicarskoj

Otvorene su aplikacije za grantove master studija na Univerzitetu Lozana u Švicarskoj za sve internacionalne studente – jesenji semestar 2015. i proljetni semestar 2016. godine.


univerzitet u lazani svicarska

Ovaj grant iznosi 1.600 CHF mjesečno, i aktivan je tokom cijele akademske godine od 15. septembra do 15. jula, sve dok traje studij, godinu i pol’ ili dvije, u zavisnosti od programa.

Kandidatima su dostupni svi master programi koje pruža Univerzitet u Lozani, osim: Master of Medicine, Master of Arts in Public Management and Policy, Master of Arts in Sciences and Practices of Education, Master of Law from the Universities of Zurich and Lausanne and Master of Law in Criminal Sciences.

Podobni su svi internacionalni kandidati koji posjeduju diplomu koju su stekli van Švicarske i koja je ekvivalentna Bachelor diplomi Univerziteta u Lozani.

Više informacija možete pronaći na ovom linku.

(mladi.info)