Radni kamp za mlade u Južnoj Koreji

Južno-korejska nacionalna komisija za UNESCO i ove godine organizuje međunarodni radni kamp za mlade od 14.07 do 27.07. i od 27.07. do 03.08. na tri lokaliteta na području Južne Koreje.


korean national commission for unesco

Svi zainteresovani starosti od 18 do 30 godina mogu da se prijave na učešće u ovom kampu. Cilj kampa je da se podigne međunarodna svijest o značaju prirodne sredine i kulturnog nasljeđa među mladima i da se razbiju kulturološke barijere.

Volonteri će učestvovati u njegovanju i održavanju prirodnih bogatstava u nacionalnim parkovima, priobalnim područjima i radu sa djecom. UNESCO snosi troškove hrane i smještaja, ali će putne troškove morati da snose volonteri u kampu, prenosi Ministarstvo nauke i tehnologije RS.

Popunjene formulare sa svim podacima poslati na adresu Južno-korejske nacionalne komisije za UNESCO: workcamp@or.kr do 25. maja 2015. godine.

Formular se može preuzeti ovdje.

(STUDOMAT.ba)