Biće podržani istraživački projekti na teme iz oblasti filozofije, humanitarnih i društvenih nauka, a pruža se mogućnost realizovanja istraživačkih projekata u stvaralačkom, interdisciplinarnom i međunarodnom okruženju.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba poslati direktoru Instituta za filozofska istraživanja, elektronski (u pdf formatu), najkasnije do 15. marta 2017. godine, do 12.00 sati po istočnoevropskom vremenu.

Za više informacija o stipendijama kontakt osoba je Anna Maria Hauk, telefon: +49 (0) 511 64 09 10, email adresa: hauk@fiph.de, dok se dodatne informacije o Institutu za filozofiju u Hanoveru mogu dobiti na internet adresi: www.fiph.de.

(UNIBL)