Stipendije Instituta za filozofska istraživanja iz Hanovera

Institut za filozofska istraživanja iz Hanovera (SR Njemačka) dodjeljuje dvije stipendije za istraživački rad, za period od 1. oktobra 2017. do 31. jula 2018. godine.


Institut za filozofska istraživanja Hanover

Biće podržani istraživački projekti na teme iz oblasti filozofije, humanitarnih i društvenih nauka, a pruža se mogućnost realizovanja istraživačkih projekata u stvaralačkom, interdisciplinarnom i međunarodnom okruženju.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba poslati direktoru Instituta za filozofska istraživanja, elektronski (u pdf formatu), najkasnije do 15. marta 2017. godine, do 12.00 sati po istočnoevropskom vremenu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Za više informacija o stipendijama kontakt osoba je Anna Maria Hauk, telefon: +49 (0) 511 64 09 10, email adresa: hauk@fiph.de, dok se dodatne informacije o Institutu za filozofiju u Hanoveru mogu dobiti na internet adresi: www.fiph.de.

(UNIBL)