Šta kaže Tužilaštvo BiH o izdavanju lažnih fakultetskih diploma

Kandidatima su omogućili da dobiju diplome bez stvarnog provođenja nastavnog procesa i polaganja ispita.


Foto: Envato
Foto: Envato

Novak Topić je lažni identitet prvog od tri prikrivena istražitelja Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) kojem je 18. jula 2021. rektor Nezavisnog univerziteta u Banjaluci (NUBL) Zoran Kalinić potpisao lažnu i kupljenu diplomu diplomiranog ekonomiste.

Istražitelj pod kodnim nazivom Novak Topić je do ove diplome došao nakon samo tri mjeseca, na način da ju je platio. Njegov kolega istražitelj, izmišljenog imena „Dušan“, po naredbi Suda BiH, 4. marta 2021. je ostvario neposredni kontakt sa osumnjičenim i danas uhapšenim Dušanom Perićem na području Brčkog.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

O kontaktu „Dušana“ i Dušana Perića

Sve je prethodilo današnjoj velikoj akciji SIPA-e na nekoliko privatnih univerziteta u više gradova, kada je nakon trogodišnje opsežne istrage Tužilaštva BiH, o čemu je Inforadar jutros isvijestio, uhapšeno oko desetak osoba. Za sada.

Inače, kako se navodi u sudskim spisima o kontaktu „Dušana“ i Dušana Perića, „tom prilikom osumnjičeni je prikrivenom istražiocu ponudio sticanje visokoškolskih i srednjoškolskih diploma na obrazovnim ustanovama sa područja BiH i Srbije bez ikakvog provođenja nastavnog procesa. Prikriveni istražilac kodnog imena ‘Dušan’, s ciljem sticanja akademskih diploma bez provođenja nastavnog procesa na području BiH, sa osumnjičenim Dušanom Perićem dogovorio je kupovinu dvije diplome te mu predao novac u iznosu od 1.600 eura.“

Uskoro je Dušan Perić kontaktirao prikrivenog istražitelja kodnog imena „Dušan“ i obavijestio ga da je izradio diplome za osobe Salku Smajića i Novaka Topića, inače prikrivene istražitelje SIPA-e. U zabilješci se detaljno opisuju okolnosti pod kojima su ostvareni kontakti sa osumnjičenim Dušanom Perićem.

Kada je dalje postupanje prikrivenog istražitelja ‘Dušan’ u pitanju, on je ostvario više neposrednih i telefonskih kontakta sa osumnjičenim Dušanom Perićem sa kojim je dogovorio kupovinu fakultetskih diploma koje će biti izdate od strane Evropskog univerziteta Brčko distrikt, Nezavisnog univerziteta NUBL Banja Luka i Fakulteta informacionih tehnologija iz Univerziteta u Travnika i iste platio u traženom iznosu od 25.800 eura – navodi se u dokumentima istrage.

Nadalje, 13. jula 2021. prikriveni istražitelj kodnog imena „Sandi“ je na području Banjaluke ostvario neposedni kontakt sa osumnjičenim Dušanom Perićem od kojeg je preuzeo diplomu izdatu od strane NUBL-a, a na ime prikrivenog istražitelja Novaka Topića, kojom je ovaj stekao zvanje diplomirani ekonomista sa 240 ECTS bodova.

Mreža saradnika

Prema prikupljenim informacijama i dokazima, utvrđeno je da su u okviru grupe za organizovani kriminal počinjena krivična djela tako što je prvoprijavljeni Dušan Perić s ostalim osumnjičenim u periodu od 2014. do danas organizovao kriminalnu grupu s ciljem pronalaska kandidata na području BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, te na temelju zajedničkog plana i dogovora s ostalim članovima grupe omogućio nezakonito izdavanje diploma o stečenim fakultetskim i srednjoškolskim zvanjima ili zanimanjima bez stvarnog provođenja nastavnog procesa, polaganja ispita i retroaktivnim zavođenjem u zvanične školske evidencije.

To su činili kroz mrežu saradnika – posrednika koja se sastojala od osoba koje su isključivo vršile potragu za potencijalnim kandidatima i od osoba koje imaju svojstvo odgovornih ili službenih u školskim ustanovama, tako što su koristeći poziciju omogućili kandidatima nezakonito sticanje diploma i drugih javnih dokumenata i isprava, koje se ogledalo u neprisustvovanju nastavnom procesu, retroaktivnom upisu u matične knjige ustanova, nepolaganju ispita i odbrane diplomskog rada.

Dakle, ovim djelovanjem je omogućeno kandidatima prijevremeno, odnosno nezakonito sticanje akademskih zvanja, a sebi i drugim članovima organizovane kriminalne grupe, saradnicima i visokoškolskim ustanovama sticanje protivpravne imovinske koristi u za sada neutvrđenom iznosu.

Prvoprijavljeni i danas uhapšeni Dušan Perić, drugoprijavljeni i također uhapšeni Vojislav Škrbić te trećeprijavljeni Zoran Kalinić (inače rektor NUBL-a, koji je u Srbiji i zasad nedostupan organima gonjenja), su u periodu od 2018. do danas omogućili nezakonito sticanje visokoškolskih diploma na NUBL-u za više osoba, između ostalih i Marini Kiković, iz mjesta Sjenica, Republika Srbija (1992. godište) na za sada neutvrđenom studijskom programu.

Ona je nezakonito stekla visokoškolsku diplomu na način da su Perić i Škrbić ostvarili neposredni kontakt sa kandidatom na području Banjaluke te nakon toga zajedno sa za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim licima sa NUBL-a, a na osnovu prethodno ostvarenog dogovora sa rektorom Kalinićem, izvršili retroaktivni upis u matične knjige ove školske ustanove. Oni su tako ovoj kandidatkinji omogućili da bez stvarnog prisustva nastavnom procesu, polaganju ispita i odbrane diplomskog rada, kao i retroaktivnim zavođenjem u matične knjige, dobije visokoškolsku diplomu.

Tako je „diplomu“ dobila i Anja Barbazović na za sada neutvrđenom studijskom programu NUBL-a, na način da su Perić, zajedno sa Škrbićem i Kalinićem te drugim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama zaposlenim na NUBL-u, kao i sa saradnikom – posrednikom Dušanom Rakovićem, osmislili retroaktivno zavođenje u matične knjige datum upisa Barbazovićeve, čime su kasnije omogućili prijevremeno i nezakonito sticanje visokoškolske diplome.

Brojne lažne diplome

Takođe Anja (Toljagić ili Tojagić) iz Sremske Mitrovice danas je uz pomoć ovog trojca vlasnica plaćene fake diplome. To je urađeno na način da je Perić najprije stupio u kontakt s ovim kandidatom, ali i njenim suprugom Nebojšom (Tojagić ili Toljagić) s kojim je postignut dogovor o uslovima studiranja kao i cijeni i vremenskom periodu sticanja visokoškolske diplome.

Nakon postignutog dogovora sa kandidatkijom i njenim suprugom, Perić, Škrbić i rektor Kalinić, kao i Ljiljana Radulović, šefica studentske službe na NUBL-u, omogućili su joj retroaktivno zavođenje u matične knjige s ciljem izdavanja diplome u roku od dva do tri mjeseca nakon upisa, te su pored toga omogućili sticanje diplome bez prisustva kandidata nastavnom procesu.

Na isti način diplomu je dobila i Lea Radić. Lažnu diplomu dobio je i Jugoslav Lukić, sin Dragoslava, rođen 18.11.1984. u Loznici, Republika Srbija. On je po zvanju diplomirani inžinjer zaštite na radu. Naravno lažni. Agilni Perićev trojac je preko posrednika stupio u kontakt sa Dragoslavom Lukićem, ocem Jugoslava Lukića, omogućivši upis kandidatu u četvrtu godinu studijskog programa „Zaštita na radu“. Po upisu, kandidatu su omogućili da bez stvarnog prisustva nastavnom procesu, polaganju ispita i odbrane diplomskog stekne diplomu u ovom zvanju.

Prvorpijavljeni, a sada već uhapšeni Dušan Perić, zajedno sa za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim licima sa visokoškoslkih ustanova su u periodu od 2014. godine do danas omogućili nezakonito sticanje visokoškolskih diploma na Univerzitetu Union Nikola Tesla, Fakultetu za menadžment „FAM“ Sremski Karlovci i drugim za sada nepoznatim visokoškolskim ustanovama na području BiH i Srbije koje je potrebno identifikovati. Tako je i Zorana Ivošević, kći Miloša, rođena 1.4.1992. u Somoboru, retroaktivnim upisom u akademskoj godini 2016/17 u decembru 2020. promovirana u zvanje diplomirani ekonomista (240 ECTS) bez stvarnog prisustva nastavnom procesu, polaganju ispita i odbrane diplomskog rada.

Zatim, Amiru Karamujiću iz Brčkog (1968. godište) omogućeno je sticanje diplome 2. marta 2021. u zvanju diplomirani ekonomista (240 ECTS) bez stvarnog prisustva nastavnom procesu, polaganju ispita i odbrane diplomskog rada. Još jedna vlasnica lažne diplome, prema navodima iz istrage, je Emilhana Kotorić iz Zenice, zaposlena u KMUP Zenica. Njoj je omogućeno nezakonito sticanje visokoškolske diplome na za sada nepoznatoj visokoškolskoj ustanovi, na studijskom programu ekonomija-menadžment.

U službenom dokumenmtu se navodi da su po istom principu, diplome kupili: Jovana (ostali podaci nepoznati), osoba imena Adnan (ostali podaci nepoznati) osoba Branko Radojčić, osoba prezimena Udovčić (ostali podaci nepoznati), osoba imena Natalija (supruga lica Bojan Vujanović, ostali podaci nepoznati), osoba imena Stevo Milovanović.

Spisak imena je nepregledan…

Trećeprijavljeni Zoran Kalinić, zajedno sa osmoprijavljenim Draganom Ilićem i jedanaestoprijavljenim Goranom Lalovićem, su od 23.09.2021. do 27.09.2021. godine, dakle u periodu četiri dana, omogućili nezakonito sticanje zvanja Draganu Iliću (akademsko napredovanje) bez provedenog konkursa za izbor u zvanje ili sa lažnim prikazivanjem podatka u konkursu i bez ulaska u godišnji plan izbora u zvanje kojeg donosi senat NUBL-a, ili sa lažnim prikazivanjem podataka u godišnjem planu. Inače, prema informacijama iz SIPA-a, danas je trebao da bude priveden i Dragan Ilić, javnosti poznat i kao direktor univerziteta Prometej i jedan od dva zeta Nebojše Radmanovića (SNSD), nekadašnjeg člana Predsjedništva BiH.

Kalinić je zajedno sa ostalim za sada neponatim odgovornim i ovlaštenim osobama zaposlenim na NUBL-u periodu od 2020. do danas, koristeći uticaj rektora na NUBL-u, omogućio nezakonito sticanje visokoškolske diplome Adeli Hajdarević na za sada nepoznatom studijskom programu, navedeno je u dokumentima SIPA-e.

Četvrtoprijavljeni je Vaso Pajić. On je zajedno sa petoprijavljenim Vladimirom Stojanivićem kao odgovornom osobom – rektorom Univerziteta modernih znanosti „CKM“ Mostar i ostalim zaposlenim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama sa Univerziteta modernih znanosti „CKM“ Mostar, u periodu od 2014. do danas, omogućio kandidatu Eldaru Šahinpašiću iz Tuzle nezakonito sticanje visokoškolske diplome na za sada neutvrđenom nastavnom programu.

Vaso Pajić i Vladimir Stojanović, zajedno sa ostalim za sada nepoznatim odgovornim i službenim osobama na Univerzitetu modernih znanosti „CKM“ Mostar, omogućili su nezakonito sticanje visokoškolske diplome i kandidatu Dušku Periću, nadimka „Dule“. Pajić je zajedno sa nepoznatim osobama u periodu od 2014. do danas, đelujući kao član grupe za organizovani kriminal, pronalazio kandidate na području BiH i Srbije te im omogućio nezakonito sticanje visokoškolskih diploma. Dovoljno je bilo da imaju novac.

U dokumentima se navodi i da je Pajić neposredno stupio u kontakt sa: Nikolom Damjanovićem, za sada nepoznatom osobom iz Užica, te osobom prezimena Milinković iz Srebrenice, s kojima je postigao dogovor na osnovu kojeg bi im kao posrednik omogućio nezakonito sticanje akademskih zvanja na za sada nepoznatim visokoškolskim ustanovama. Zajedno sa svojim sinom Radivojem Pajićem je ostvario kontakt s Igorom Radićem s kojim su postigli dogovor posredovanja u nezakonitom sticanju visokoškolske diplome na za sada nepoznatoj visokoškolskoj ustanovi.

Petoprijavljeni je Vladimir Stojanović – rektor Univerziteta modernih znanosti „CKM“ Mostar. On je zajedno sa šestoprijavljenim Denisom Pračićem, odgovornom osobom na Visokoj školi „Union“ Mostar i sedmoprijavljenim Mirkom Tufegdžijom, profesorom na Univerzitetu modernih znanosti „CKM“ Mostar, u periodu od 2014. do danas, organizovao nezakonito izdavanje visokoškolskih diploma i drugih javnih isprava bez stvarnog provođenja nastavnog procesa, polaganja ispita i retroaktivnim zavođenjem kandidata kroz zvanične školske evidencije, te tako postali članovi grupe za organizovani kriminal.

To su: Miljenko Lugonja, osoba imena Nina, kao zaposlenici Univerziteta modernih znanosti „CKM“ Mostar zaduženi za administrativne poslove, ili kao profesori i drugi za sada nepoznati, te Belma Selimotić, osoba pod imenom Ajdin, osoba pod imenom Daniel, osoba pod imenom Dajana, kao zaposlenici Visoke škole „Union“ Mostar zaduženi na administrativne poslove ili kao profesori i drugi za sada nepoznati, te vanjski saradnici – posrednici Stanislav Nakić, Sanel Jakupović, Danijela Janjić, koji su postupajući na temelju zajedničkog dogovora sa petoprijavljenim Vladimirom Stojanovećem, šestoprijavljenim Denisom Pračićem i sedmoprijavljenim Mirkom Tufegdžijom, ostvarivali telefonske kontakte i vršili druge adminstrativne poslove kojima su povezivali i posredovali, a sve to kako bi omogućili većem broju kandidata nezakonito sticanje visokoškolskih diploma i drugih javnih isprava na ovim školskim ustanovama.

Između ostalih, to su slijedeći kandidati: Sara Stanišić, Dževad Halilčević, Danijela Janjić, Jovica Ostojić, Danilo Vojvodić, Sibela Maslovarić, Milan Miljuš, Tomislav Butina, Saša Boršoš, Almir Zulić, osoba imena Bojan, osoba imena Gordan, osoba imena Martina, osoba imena Anja, osoba imena Melisa, osoba imena Sandro, osoba prezimena Ivetić, osoba prezimena Šarac, osoba prezimena Janjuš i drugi, koji su stekli javne isprave i diplome Univerziteta modernih znanosti „CKM“ Mostar i Visoke škole „Union“ Mostar bez provođenja nastavnog procesa i lažnim retroaktivnim prikazivanjem podataka. Dakle, kao odgovorne osobe u FBiH iskorištavnjem datih ovlaštenja pribavili su drugom korist u za sada neutvrđenom iznosu.

Sedmoprijavljeni Mirko Tufegdžija kao posrednik za Univerzitet poslovnih studija UPS Banja Luka, zajedno s ostalim zaposlenim nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama sa Univerziteta UPS, je u periodu od 16.02.2021. do danas, na temelju zajedničkog plana i dogovora sa Radovanom Klincovom odgovornom osobom – rektorom Univerziteta poslovnih studija UPS Banja Luka, i drugim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama sa Univerziteta UPS, vršio nezakonit upis na način da je u Prijedoru na adresi Banjalučki put bb, (u sklopu firme „Auto madž“) sedmoprijavljeni Mirko Tufegdžija koristio prostorije kao informativni centar za potrebe ove školske ustanove, te na tom mjestu na temelju zajedničkog plana i dogovora s ostalim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama sa Univerziteta UPS i zajedno sa osobom „Danijela“, vršio nezakonit upis većeg broja kandidata.

To su: Tomo Šiško, Arman Šarić, Dragana Panić, Mirjana Stanojević Cibić, Vlasta Pavlica, Nikola Eremić, Srđan Govedarica, Ratko Kondić, osoba imena Aleksandar, osoba prezimena Novaković i drugi. Upis ovih kandidata je vršen protivno Zakonu o visokom obrazovanju BiH i Zakonu o visokom obrazovanju RS u martu, aprilu, maju i junu 2021., mimo upisnog roka, krivotvorenjem javnih isprava i lažnim retroaktivnim prikazivanjem podataka kroz službene evidencije škole.

Istražitelji su utvrdili da je sedmoprijavljeni Tufegdžija u svojstu profesora na Panevropskom univerzitetu Apeiron, odjeljenje Novi Grad, zajedno s ostalim za sada nepoznatim zaposlenim odgovornim i ovlaštenim osobama sa Aperiona Banja Luka, u periodu od 1.1.2019. do danas, na temelju zajedničkog plana i dogovora sa Nebojšom Anđelićem kao odgovornom osobom – tehičkim sekretarom na Aperionu i Sinišom Aleksićem kao odgovornom osobom – članom UO i direktorom Aperiona te drugim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama sa ovog univerziteta, omogućili studentu ove školske ustanove Arijanu Joviću, državljaninu Hrvatske, nezakonit upis ocjena u indeks bez samog prisustva Jovića, polaganju ispita, na način da su lažno prikazali podatke o polaganju ispita kroz službene evidencije škole, a sve iz razloga kako bi mu omogućili i organizovali polaganje ispita pred za to ovlaštenom komisijom bez njegovog prisustva.

Osmoprijavljeni Dragan Ilić, devetoprijavljeni Ljubiša Todorović, profesor na Prometeju i jedanaestoprijavljeni Goran Lalović, saradni – posrednik, u periodu od 2014. do danas, na temelju zajedničkog plana i dogovora sa ostalim zaposlenim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama sa ove školske ustanove, postali su članovi grupe za organizovani kriminal.

U dokumentima SIPA se ističe se da su to radili na način „da su omogućili nezakonito izdavanje diploma i drugih javnih isprava na Prometeju, u šta su se uključili i postali članovi grupe i Danijel Popović te osoba imena Nataša, kao zaposlenici na Prometeju, zaduženi na administrativne poslove ili kao profesori, postupajući sa ostalim osumnjičenima u dogovoru, ostvarivali telefonske kontakte i vršili druge administrativne poslove kojima su povezivali i posredovali, a sve to kako bi omogućili većem broju kandidata da bez stvarnog provođenja nastavnog procesa i retroaktivnim prikazivanjem podataka steknu diplome i druge javne isprave na Prometeju, pišu Večernje Novosti.

Univerzitet “Prometej”

Mario Ivanković i Predrag Panić koji su kao posrednici ove školske ustanove bili zaduženi za pronalaženje i dovođenje kandidata za nezakonito sticanje diploma. Između ostalog, radi se o sljedećim kandidatima koji su nezakonito stekli diplomu i druge javne isprave na Prometeju: Zdenko Međumurec, Dragan Stanković, Zorica Bajić, Ivan Borojević, Zorica Vrbljanac, Lidija Jaćimović, Sead Salihović, Milijana Kunovac, Lejla Tatarević, Svetislav Božić, Jusuf Arnautović, Halid Brkić, Jelena Milenković, Boris Knežević, Nevena Krsmanović, Živoin Rikanović, osoba prezimena Milačak, osoba imena Mladen, osoba imena Jelena, kojoj je prikazana i organizovana odbrana diplomskog rada, dana 29.10.2019. a da nije bila prisutna, kao i druge osobe.

Osmoprijavljeni Dragan Ilić, zajedno sa ostalim nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama sa Univerziteta „Union“ iz Srbije i Obrazovnog centra „Sava Tekelija“ sa sjedištem u Pančevu su u periodu od 2014. godine do danas, zajedno sa osnivačem „Save Tekalije“ Aleksandrom Jagodićem i izvjesnom Sanjom, uposlenicom Obrazovnog centra, te sa posrednicima: Bojanom Kneževićem, Ljubidragom Bogovcem, Milanom Ivankovićem i Miodragom Danilovićem, đelujući kao grupa pronalazili kandidate na području BiH, Srbije i Hrvatske.

Tako su diplome ovih ustanova dobili: Danilo Petrović, Goran Danilović i osoba prezimena Andulajević. Isto je urađeno i za visokoškolsku ustanovu Univerzitet „Union“ iz Srbije. Diplome su dobili Zdenko Međumurec, Irena Vujović, Dajana Mirić, te na temelju dogovora sa ostalim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama u Obrazovnom centru.

Takođe, osmoprijavljeni Dragan Ilić kao odgovorna osoba zajedno sa Aleksandrom Jagodić kao odgovornom osobom – osnivačem Obrazovnog centra „Sava Tekelija“ Pančevo, a koja je odgovorna osoba i na Univerzitetu „Union“ u Republici Srbiji, su u periodu od 2014. do danas, pojedinim za sada nepoznatim kandidatima omogućili preko navedenih školskih ustanova nezakonito izdavanje javnih isprava uvjerenja o položenim ispitima ili rješenja o priznatim ispitima, na način da su Ilić ili Jagodić, koristeći svoj uticaj u ovim škoslkim ustanovama, omogućili kandidatima sticanje jedne od navedenih javnih isprava bez stvarno provedenog nastavnog procesa i retroaktivnim zavođenjem u školske evidencije.

Osmoprijavljeni Ilić zajedno sa ostalim nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama iz Srednje škole „Dositej Obradović“ Novi Sad, Republika Srbija, su u periodu od 2014. do danas (osmoprijavljeni Ilić kao posrednik za srednju školu „Dositej Obradović“), na temelju zajedničkog plana i dogovora sa Nikom Mrđanom kao odgovornom osobom – direktorom srednje škole „Dositej Obradović“ Novi Sad, te sa osobom Mirjana, uposlenicom u školi „Dositej Obradović“, te zajedno sa vanjskim saradnicima – posrednicima Dubravkom Teodorovićem i drugim pronalazili kandidate na području BiH za ovu školsku ustanovu iz Srbije, a između ostalog pet vozača motrnih vozila koji su zaposleni kod osobe imena Boško, osobe prezimena Ćućun i drugi, nakon čega su omogućili, a na temelju dogovora sa ostalim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama u srednjoj školi „Dositej Obradović“, da ti kandidati protivpravno putem krivotvorenja isprava bez stvarnog provođenja nastavnog procesa i retroaktivnim prikazivanjem podataka kroz službene evidencije ove ustanove steknu srednjoškolske diplome.

Navedeno je i direktno podsticanje na izradu lažne javne isprave sa ciljem da se takva isprava upotrijebi kao prava. Tako je, prema dokumentima SIPA-e, Dragan Ilić nezakonito izdao Nikolini Zeljković, državljanki Republike Srbije, potvrdu, odnosno uvjerenje da je student na Prometeju, kako bi ona mogla na osnovu te potvrde – uvjerenja da ostvaruje određena prava na području BiH koja joj po zakonu ne pripadaju.

Desetoprijavljena Selma Otuzbir – Mecan je šefica studentske službe Internacionalnog univerziteta Travnik. Ona nije uhapšena te će, prema nepotvrđenim informacijama Inforadara, biti svjedok-suradnik u ovom predmetu.

Inače, u proces nezakonitog izdavanja diploma na ovom Univerzitetu uključili su se i postali članovi grupe osoba imena Anela, kao zaposlenica Internacionalnog univerziteta Travnik zadužena za administrativne poslove ili kao nastavnik, te Branislav Drašković, Ismet Kalto, Branko Sarić i Halid Ganija kao zaposlenici – profesori Internacionalnog univerziteta Travnik.

Jedanaestoprijavljeni Goran Lalović kao posrednik – saradnik na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment „PIM“ Banja Luka i Univerzitetu „Union“ Nikola Tesla, Fakulteta za menadžment „FAM“ Novi Sad, zajedno sa ostalim zaposlenim za sada nepoznatim odgovornim i ovlaštenim osobama sa ovih univerziteta, uključio se i postao član grupe za organizovani kriminal.

Jedanaestoprijavljeni Goran Lalović kao posrednik – saradnik Evropskom univerzitetu Brčko distrikt, zajedno sa ostalim zaposlenim, po istom principu je osmislio zajednički plan te omogućio nezakonito sticanje diploma i drugih javnih isprava sa ove visokoškolske ustanove, tako što su pojedinim kandidatima nakon retroaktivnog zavođenja u zvanične školske evidencije, bez stvarnog provođenja nastavnog procesa i polaganja ispita, omogućili sticanje visokoškolske diplome na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt.

Između ostalog radi se o sljedećim kandidatima: Nicol Varenika (1977. godište), Mate Sesar (1982.), Damir Mustafić (1981.) godine, kojem je omogućeno nezakonito sticanje diplome u zvanju diplomirani sanitarni inženjer, Ivan Kožul (1966.), kojem je omogućeno nezakonito sticanje diplome u zvanju diplomirani sanitarni inženjer, Marko Bubalović (1980.), kojem je omogućeno nezakonito sticanje diplome u zvanju diplomirani sanitarni inženjer, Ksenija Korman (1985.), kojoj je omogućeno nezakonito sticanje diplome u zvanju diplomirani sanitarni inženjer te Nataša Ivanković (1975.), kojoj je omogućeno nezakonito sticanje diplome u zvanju diplomirani sanitarni inženjer. Dakle ovaj Univerzitet odgovoran je za lažno davanje diploma ljudfima koji ne posjeduju nikakvo znanje o zdravlju, a danas se nalaze na poslovima gđe se zahtijeva izuzetna stručnost.

Istraga se vodi i protiv NUBL-a, Univeziteta UPS, Univerziteta Prometej, Evropskog univerziteta Brčko distrikt, Internacionalnog univerziteta Travnik, Univerziteta u Travniku, Univerziteta modernih znanosti „CKM“ Mostar i Visoke škole „Union“ Mostar, Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment „PIM“ Banja Luka i Panevropskog univerzitet „Aperion“, jer su od 2014. do danas izdali za sada neutvrđen broj krivotvorenih diploma o sticanju visokoškolskog obrazovanja i drugih javnih isprava. Dakle, kao pravne osobe odgovorne za izradu nezakonitih isprava.

Pune tri godine Tužilaštvo BiH vodi istragu u ovom opsežnom predmetu u kojem je angažovan i veliki broj istražilaca i policijskih agencija. Danas je privedeno desetak osoba, ostale korake u ovom trenutku zna samo postupajući tužilac Senad Osmić.