Sindikat UNSA: Od 8. septembra u generalnom štrajku

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu uputio je pismo Vladi Kantona Sarajevo u kojem je najavljeno da će generalni štrajk na Univerzitetu u Sarajevu početi 8. septembra u osam sati, a to podrazumijeva da nema polaganja ispita, upisa na fakultetima i akademijama, kao i smanjen rad svih službi dok traje štrajk.


Foto: DEPO.ba
Foto: DEPO.ba

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu uputio je pismo Vladi Kantona Sarajevo u kojem je najavljeno da će generalni štrajk na Univerzitetu u Sarajevu početi 8. septembra u osam sati, a to podrazumijeva da nema polaganja ispita, upisa na fakultetima i akademijama, kao i smanjen rad svih službi dok traje štrajk.

Kao razloge za štrajk navode ekonomsku nesigurnost i neredovnost isplata plaća za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu, neravnopravnost u odnosu na ostale budžetske korisnike u KS-u, jer za istu složenost posla, kako se ističe, zaposleni na Univerzitetu imaju primanja koja su manja za oko 20 posto, kao i stalne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i neprihvatanje bilo kakvih prijedloga ili sugestija nastavnika i asistenata u fazi utvrđivanja prijedloga, što ih dovodi u poziciju neravnopravnih subjekata o vitalnim pitanjima njihove naučne i nastavne egzistencije, prenosi portal “Novo vrijeme”.

Također jedan od razloga je i nepostojanje ekonomskih preduvjeta za ispunjavanje složenih zahtjeva za napredovanje nastavnika i asistenata u skladu sa donesenim Zakonom o visokom obrazovanju i potpuno obustavljanje finansiranja istraživačkog rada u KS-u.

Zaposleni u nastavi (profesori i asistenti), kako se ističe, rade za 40-80 posto više u odnosu na normative i standarde koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS-a, jer postoji višegodišnja zabrana prijema mlađih ljudi na fakultete i akademije.

U pismu Sindikat Univerziteta navodi da su njihovi zahtjevi usmjereni ka tome da, pored ostalog, plaće zaposlenih na UNSA budu jednake plaćama zaposlenih u službama KS-a i institucijama koje se finansiraju iz budžetskih sredstava za istu složenost i odgovornost poslova, kao i topli obrok, naknada za prijevoz, regres, otpremnine, naknade za teže bolesti ili za smrtni slučaj i ostala prava.

Zahtijevaju i da se odmah pristupi utvrđivanju i potpisivanju kolektivnog ugovora sa Sindikatom UNSA.

(FENA/NovoVrijeme.ba)