Najefikasniji preduzetnici sebe posmatraju kao sredstvo. Kroz kontinuirano usavršavanje stalno ulažu u sebe i svoju budućnost. Ako želite da unaprijedite sebe, uspješno razvijete svoje poslovanje, posvetite vrijeme i energiju poboljšanju nekih dnevnih navika. Mnogi uticajni poslovni ljudi u svojim gustim rasporedima pronađu vrijeme za ovih 15 stavki – svakog dana.


Najefikasniji preduzetnici sebe posmatraju kao sredstvo. Kroz kontinuirano usavršavanje stalno ulažu u sebe i svoju budućnost. Ako želite da unaprijedite sebe, uspješno razvijete svoje poslovanje, posvetite vrijeme i energiju poboljšanju nekih dnevnih navika.

Mnogi uspješni poslovni ljudi u svojim gustim rasporedima pronađu vrijeme za ovih 15 stavki – svakog dana.