SHL: Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za Fond omladinskog angažmana 2014. godine

Fond omladinskog angažmana je jedinstven program Fondacije Schuler Helfen Leben BiH, koji pruža priliku mladim ljudima u našoj zemlji da ostvare svoje aktivističke ideje i realiziraju projekte, te pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu.


Fond omladinskog angažmana je jedinstven program Fondacije Schuler Helfen Leben BiH, koji pruža priliku mladim ljudima u našoj zemlji da ostvare svoje aktivističke ideje i realiziraju projekte, te pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu.

Advertisements

Za finansijska sredstva mogu aplicirati pojedinci, neformalne grupe i omladinske organizacije koje imaju aktivističke projekte, čiji je cilj pokretanje pozitivnih promjena u njihovim zajednicama. Prednost imaju oni mladi koji po prvi put prijavljuju svoje ideje koje se realiziraju u manjim gradskim ili ruralnim sredinama.

Advertisements

Kako i kada se biraju projektni prijedlozi?

Fondacija SHL zajedno sa svojim timom od 12 mladih osoba, koji dolaze iz svih dijelova BiH, vršiti će mjesečni odabir projekata. Zainteresirani mogu svoje projektne ideje slati tokom čitave 2014 godine.

Na osnovnih sljedećih kriterija SHL zajedno sa svojim timom vrši odabir projektnih prijedloga:

  • Odgovorna osoba (koordinator/ica) projekta ima između 14 i 28 godina;
  • Budžet projektnog prijedloga ne može iznositi više od 4000 KM;
  • Sve aktivnosti u sklopu projekta realiziraju se na volonterskoj osnovi;
  • Budžet projektnog prijedloga ne može sadržavati kupovinu računara, projektora, sportske opreme, niti bilo koje druge opreme koja ostaje u trajnom vlasništvu;
  • Tema projektnog prijedloga ne može biti: obnova/renoviranje srednjih škola/omladinskih centara, pokretanje vlastitog biznisa, održavanje kurseva itd.;
  • Cilj projekta jasno je objašnjen, a projektne aktivnosti su usklađene s budžetom projekta;
  • Projekt doprinosi popularizaciji i razvoju omladinskog angažmana, kao i aktivizma mladih u BiH kroz inovativan i kreativan pristup;
  • Projekt, također, doprinosi poboljšanju položaja društveno osjetljivih kategorija mladih u BiH;
  • Projektni prijedlog je dostavljen u prijavnoj formi Fonda omladinskog angažmana;

Način prijave

Prijavnicu za Fond omladinskog angažmana možete preuzeti na web stranici Fondacije SHL, www.shl.ba, te istu dostaviti putem e-maila angazman@shl.ba. Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave.

(SHL.ba)

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!