Šesti naučno-stručni skup “Studenti u susret nauci – StES”

U organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, od 27. do 29. novembra 2013. godine u Banjoj Luci će se održati šesti naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem.


stes 2013 banja luka

U organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, od 27. do 29. novembra 2013. godine u Banjoj Luci će se održati šesti naučno-stručni skup “Studenti u susret nauci” sa međunarodnim učešćem.

stes 2013 banja lukaNaučno-stručni skup je multidisciplinarnog karaktera, te je moguće prijaviti radove iz svih šest naučnih oblasti.

Cilj je unaprijediti naučno-istraživački rad studenata, promovisati naučni duh akademske zajednice, razmijeniti mišljenja i ideje i stvoriti nova prijateljstva.

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2013. godine.

Rok do kojeg morate potvrditi Vaše učešće na skupu je 10. novembar 2013. godine. Online potvrdu učešća moraju ispuniti svi učesnici pojedinačno (i aktivni i pasivni).

Više informacija možete da pronađete na internet stranici: www.stes.rs.ba

(unibl.org)