Seminar za studente društvenih nauka

Nevladina organizacija Youth for Peace u saradnji sa fondacijom Konrad Adenauer organizuje seminar "Lideri društvenih promjena" za studente Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.


LIDERI

Ciljne grupe su mladi ljudi stariji od 18 godina, studenti društvenih nauka koji nisu imali priliku učestvovati na ovakvim ili sličnim izvannastavnim aktivnostima. Naglasak će biti na aktivnom učešću svih učesnika gdje će svima biti pružena prilika da podijele svoje znanje i iskustva sa drugima.

Youth for Peace je osnovan i vođen od strane mladih ljudi. Edukacije koje Youth for Peace nudi mladima u BiH su usmjerene ka mapiranju sličnosti i različitosti, pronalasku vrijednosti koje su svima zajedničke, te razgovore o onim temama koje nas diferenciraju. Mladi se edukuju kako komunicirati uvažavajući druge, i njihove potrebe kao i različita perspektiva često može pomoći u boljem razumijevanju drugoga. Radionice su interaktivnog karaktera, moderirane od strane trenera Organizacije, koji su svoje licence dobili na treninzima u BiH i izvan, te iskustvo stekli u dugogodišnjem radu s mladima.

Ovaj seminar je prvi susret studenata, mladi koji budu voljni za daljni angažman će imati priliku za društveni aktivizam koji je jedno od polja djelovanja Youth for Peace-a.

Predavači će biti aktivni članovi civilnog društva i iskusni treneri Youth for Peace-a.

Seminar će se održati u Hotelu Italia (Pofalićka 7.,Sarajevo) u periodu od 17. do 19. novembra 2017.

Poziv se primarno odnosi na studente društvenih nauka ova dva navedena Univerziteta ali i prijave studenata sa  ostalih fakulteta će se uzeti u razmatranje.

Online formular za prijavu možete pronaći ovdje.

Poziv je otvoren do 12. novembra 2017, dok sve troškove snosi organizator kao što su smještaj, prevoz i hrana.