Seminar o vještinama javnog nastupa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Od 6. do 8. aprila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je seminar o vještinama javnog nastupa, u organizaciji Centra za retoriku i govorništvo "Institutio Oratoria" i uz podršku Fondacije Konrad Adenauer Sarajevo.


Seminar o vjestinama javnog nastupa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Foto: PFSA

Seminar su vodili viši asistenti Igor Popović, MA i Olivera Ševo, te asistentica Milica Ristić, MA s Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, suradnici i mentori u Centru za retoriku i govorništvo.

Studenti i studentice Pravnog fakulteta imali su priliku naučiti više o tradiciji retorike u europskom obrazovanju, značaju javnog nastupa u suvremenom dobu, načinu pisanja govora te tehnici javnog nastupa. Tijekom trodnevnog seminara, studenti i studentice su aktivno sudjelovali u raznim radionicama i vježbama koje su imale za cilj unaprijediti njihove govorne sposobnosti i učiniti ih sigurnijim i vještijim u javnom izlaganju.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Seminar je završen izlaganjima studenata i studentica u okviru kojih su prezentirali/e stečena znanja i vještine.

Ovaj seminar je od iznimne važnosti za studente i studentice Pravnog fakulteta, jer će im vještine javnog nastupa biti od velike koristi u budućem profesionalnom životu.

Uz podršku Fondacije Konrad Adenauer Sarajevo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavlja s organizacijom ovakvih vrijednih seminara i radionica koje doprinose obrazovanju i razvoju studenata i studentica.