Savjeti: Naučite umjetnost delegiranja

Ako se nalazite na rukovodećoj poziciji na bilo koji način, pa makar u timu imali samo jednog člana, ukoliko ne naučite “umjetnost delegiranja” nikada se nećete održati na toj poziciji, a kamoli napredovati. Pravilo od 70 odsto daće vam uvid kako to možete da uradite dobro.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Pristup “lakše mi je da to uradim sam/a nego da objašnjavam” nije dobar. Posebno ne po vas. Ne treba da idete linijom manjeg otpora. Kada treba da delegirate zadatak ili više njih?

Pametni rukovodioci koriste “pravilo 70 odsto”. Ako osoba kojoj je rukovodilac proslijedio/la zadatak može da uradi najmanje 70 odsto onoga što bi isti taj rukovodilac uradio, onda bi zadatak trebalo da bude proslijeđen.

Da li je frustrirajuće da zadatak neće biti urađen sa istim stepenom “savršenstva” kojom bi menadžer ili rukovodilac uradio? Naravno. Ali, ovdje treba pustiti savršenstvo, jer u delegiranju nema mjesta za perfekciju. Dobra vijest za rukovodioca jeste da ne mora više da troši vrijeme na taj određeni zadatak. I to vrijeme može da ulaže u druge, značajnije stvari.

Dio procesa delegiranja uključuje da znate šta želite da postignete i onda da ljudima stavite do znanja šta je potrebno da bi se to uradilo. I onda slijedi najteži dio proslijeđivanja posla – ne dirate više taj projekat i vjerujete svom timu da će uraditi kako treba.

To dalje znači da treba da razumijete da će oni vjerovatno uraditi sasvim drugačije od onoga kako biste vi uradili. Naravno, ne znači da će biti neuspješno, ali iz vaše vizure najvjerovatnije neće biti savršeno. Zato ne treba tražiti savršenost već uspješnost, bez obzira na koji se način radi.

Kada je riječ o efektnom i uspješnom delegiranju, odnosno proslijeđivanju zadataka i projekata, ključna je komunikacija. Komunikacija mora da bude jasna, koncizna i dosljedna, a svaki član tima treba da bude informisan. Povjerenje je jedno od najvažnijih faktora, i dvosmjerno je.

Vi treba da vjerujete svom timu da će završiti posao za koji je odgovoran, a vaš tim treba da vam vjeruje da im dajete sve informacije koje su im potrebne za rad.

Sljedeći put kada ste u dilemi da li treba da proslijedite zadatak nekom drugom ili da ga sami uradite, zapitajte se:

– Da li ova osoba može da uradi 70 odsto onoga što bih ja mogao/la?

Ako je odgovor potvrdan, vrijeme je da delegirate.

(BIZlife)