Savjeti: Kako do boljih ocjena na fakultetu?

Mnogi će reći da ocjene nisu mjerilo znanja, ali nikako ne smijemo zanemariti da je ocjena ipak svojevrstan dokaz koliko vladamo određenom materijom, ako ništa drugo ono bar kao brojka na papiru. Kao što je visina plate pokazatelj koliko je cijenjena neka profesija (mada, ne uvijek), tako je i ocjena pokazatelj koliko dobro nešto radite ili znate da radite.


student bolje ocjene

Mnogi će reći da ocjene nisu mjerilo znanja, ali nikako ne smijemo zanemariti da je ocjena ipak svojevrstan dokaz koliko vladamo određenom materijom, ako ništa drugo ono bar kao brojka na papiru. Kao što je visina plate pokazatelj koliko je cijenjena neka profesija (mada, ne uvijek), tako je i ocjena pokazatelj koliko dobro nešto radite ili znate da radite.

Složićete se da onog trenutka kada počnete da stječete praktično znanje iz oblasti o kojoj ste učili, u tom momentu ocjena više nije važna. Međutim, tokom studija većini studenata je stalo, ne samo da “skine s vrata” neki ispit već i da ima što bolje ocjene. Šta je, osim znanja potrebno da zaista i ostvarimo taj cilj? U nastavku, pročitajte nekoliko korisnih savjeta.