RS: VI Konferencija o visokom obrazovanju

Akademija nauka i umjetnosti i Rektorska konferencija Republike Srpske 22. januara 2013. godine na Slobomir P Univerzitetu organizuju Šestu konferenciju o visokom obrazovanju RS.


uis konferencija o visokom obrazovanju plakat

Akademija nauka i umjetnosti i Rektorska konferencija Republike Srpske 22. januara 2013. godine na Slobomir P Univerzitetu organizuju Šestu konferenciju o visokom obrazovanju RS.

uis konferencija o visokom obrazovanju plakatTema o kojoj će se govoriti jeste “Organizovanje i izvođenje trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj”.

Konferencija ima za cilj razmatranje pitanja organizovanja i vođenja trećeg ciklusa studija na visokoškolskim institucijama u RS, razmjenu dosadašnjih iskustava, analizu postojećih i potencijalnih problema, te razgovor o mogućnostima saradnje visokoškolskih ustanova na rješavanju ovih pitanja. Ideja je da se na ovaj način doprinese jačanju sistema visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Pomenuta Konferencija će se održati na Slobomir P Univerzitetu u Bijeljini, a organizatori su Akademija nauka i umjetnosti i Rektorska konferencija Republike Srpske.

Učesnici će biti predstavnici nadležnih ministarstava, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, stručnjaci iz oblasti visokog školstva, rektori, dekani i profesori univerziteta iz zemlje i okruženja.

(ues.rs.ba)