UNSA: Saradnja Univerziteta i Transparency Internationala BiH

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu u četvrtak 17. januara 2013. godine održan je sastanak na kojem su razmatrane aktivnosti na realizaciji Memoranduma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Transparency Internationala Bosne i Hercegovine (TIBiH).


unsa ti bih saradnja

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu u četvrtak 17. januara 2013. godine održan je sastanak na kojem su razmatrane aktivnosti na realizaciji Memoranduma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Transparency Internationala Bosne i Hercegovine (TIBiH).

unsa ti bih saradnjaSastanku su prisustvovali predstavnici Transparency Internationala BiH: gospodin Emir Đikić, predsjedavajući Odbora direktora, i gospođa Ivana Korajlić, rukovoditeljica programa, te članovi menadžmenta Univerziteta: prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor, te prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prof. dr. Faruk Mekić i prof. dr. Dženan Đonlagić, prorektori.

Memorandum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Transparency Internationala BiH potpisan je 22. septembra 2011. godine i njime su definirani mehanizmi i načini saradnje u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Senat Univerziteta u Sarajevu je na sjednici održanoj 27. decembra 2012. godine prihvatio dokument Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke “Program mjera za prevenciju korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine”, u čijoj izradi je učestvovao i Transparency International BiH.

U toku sastanka razmatrani su daljnji koraci međusobne saradnje u oblasti donošenja općih akata u vezi sa prevencijom korupcije i principima djelovanja etičkih komiteta na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, saopšteno je sa Univerziteta.

(unsa.ba)