RS: U prethodnoj akademskoj godini najmlađi doktor nauka imao 30, najstariji 65 godina

Najmlađi kandidat koji je u 2013. godini u Republici Srpskoj (RS) odbranio doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora nauka imao je 30 godina, dok je najstariji kandidat bio starosti od 65 godina.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Najmlađi kandidat koji je u 2013. godini u Republici Srpskoj (RS) odbranio doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora nauka imao je 30 godina, dok je najstariji kandidat bio starosti od 65 godina.

Podaci entitetskog Zavoda za statistiku pokazuju da je lani u RS zvanje doktora nauka steklo 60 kandidata, prenosi portal “Klix.ba”.

Najveći broj kandidata doktorsku disertaciju odbranio je u oblasti društvene nauke (46,7 posto), a najmanji broj odbranjenih disertacija je iz oblasti prirodne nauke (8,3 posto), dok je još manji iz sektora poljoprivrede (3,3 posto).

Kada je u pitanju visoko obrazovanje, u publikaciji “Ovo je RS“ entitetskog Zavoda za statistiku RS-a navodi se da se u RS smanjuje broj upisanih studenata na prvom ciklusu studija.

Naime, na visokoškolskim ustanovama u RS ukupan broj upisanih studenata u 2013. godini manji je za 5,3 posto ili 2.482 brucoša, dok je na drugom i trećem ciklusu broj studenata u porastu.

Kada posmatramo polnu strukturu upisanih studenata, na prvom ciklusu i na specijalističkim studijama veća je zastupljenost žena, na magistarskim studijama više je muškaraca, dok na trećem ciklusu studija 47 posto čine žene.

Principi Bolonjske deklaracije u visokom obrazovanju u RS uvedeni su Zakonom o visokom obrazovanju usvojenom 2006. godine.

U školskoj 2013/2014. godini, studiranje je i dalje bilo organizovano prema starom programu obrazovanja i programu koji je usklađen s Bolonjskom deklaracijom, ali većina studenata studira prema Bolonjskom programu obrazovanja (94 posto).

Na prvi ciklus studija upisano je 41.988 studenata i znanje iz oblasti društvene nauke, poslovanje i pravo stiče nešto više od trećine upisanih studenata (37,5 posto).

Od ukupnog broja upisanih na drugi ciklus studija, 2 321 studenat upisan je na magistarske studije, dok je na specijalističke studije upisano 86 studenata. Skoro 70 posto upisanih na magistarske i specijalističke studije čine osobe mlađe od 30 godina.

Na treći ciklus studija upisana su 68 doktoranata, od čega oko dvije petine čine žene.

Također, skoro 70 posto upisanih na doktorske studije čine osobe mlađe od 39 godina.

U RS je lani studiranje završilo 7.486 studenata, a više od polovine diplomiranih studenata su žene (58,2 posto).

Na visokoškolskim ustanovama u RS u školskoj 2013/2014. godini bio je zaposlen 2.821 nastavnik i saradnik.

Zvanje docenta ima najveći broj nastavnika (35,9 posto), dok su među saradnicima najbrojniji viši asistenti (49,9 posto).

(FENA/Klix.ba)