Rezultati ispita iz predmeta Nasljedno pravo, Građansko pravo i Uvod u građansko pravo

Rezultati ispita iz predmeta Nasljedno pravo, Građansko pravo i Uvod u građansko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


pravni fakultet sarajevo

[divider]

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u građansko pravo održanog 15.04.2014. godine

Rezultate možete preuzeti ovdje.

Uvid u rad: 28.04.2014. godine u 11:15 sati u Građanskom seminaru.

[divider]

Rezultati ispita iz Nasljednog prava održanog 16.04.2014. godine

Rezultate možete preuzeti ovdje.

Upis ocjena i uvid u rad: ponedjeljak, 28.04.2014 u 16 sati u kabinetu prof. dr. Melihe Povlakić.

[divider]

Rezultati ispita iz Građanskog prava (stari režim) održanog 15.04.2014. godine

Nijedan student nije položio ispit.

Uvid u rad će biti održan dana 28.04.2014. godine u 16 sati u kabinetu prof. dr. Melihe Povlakić. Studenti koji su već položili Opći dio  mogu tog dana polagati usmeno Stvarno pravo.

(STUDOMAT.ba)