Rektor UNSA: Zašto nijedan dekan Medicinskog fakulteta ne može sastaviti mandat

"KCUS, zvanično ili nezvanično, kao federalna institucija upravlja procesima na Medicinskom fakultetu."


Foto: Avaz
Foto: Avaz

Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, kazao je da se na poziciji dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu, za pet godina njegovog mandata, izmijenjalo čak četiri dekana.

Ova izjava rektora Škrijelja uslijedila je nakon informacije koju je portal “Avaz” objavio, da je prof. dr. Mirsad Dorić, prošle sedmice podnio ostavku na poziciju dekana Medicinskog fakulteta.

– Nijedan dekan ne može da sastavi svoj mandat zadnje 4 godine. To apsolutno nije do rektora UNSA-e, niti do Univerziteta kao institucije već do unutrašnjih odnosa na Medicinskom fakultetu, odnosa predkliničari – kliničari, a prije svega do odnosa KCUS-a prema Medicinskom fakultetu, kazao je Škrijelj

Neriješen status univerzitetske bolnice

Evidentni su problemi na Medicinskom fakultetu.

– KCUS, zvanično ili nezvanično, kao federalna institucija upravlja procesima na Medicinskom fakultetu koji je kantonalna institucija odnosno javna ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Prema tome, ako imamo situaciju da jedna federalna institucija, u ovom slučaju KCUS, sa jednim brojem svojih uposlenika koji su istovremeno simboličnim procentom angažiranim na Medicinskom fakultetu, i taj fakultet ne može bez njih funkcionirati, ali ne mogu ni oni bez tog fakulteta biti nastavno osoblje. Oni su već sada na putu da izgube radno-pravni status jer nisu prenijeli svoje ugovore o radu na Univerzitet u Sarajevu zbog ovih statusnih promjena, kaže rektor Škrijelj.

Također, KCUS ima neriješen status univerzitetske bolnice.

– Nikad se nisu povinovali zakonskim zahtjevima da kompletiraju svoju dokumentaciju, tako da KCUS iz meni nepoznatih razloga, ulazi u jednu situaciju iz koje će teško izaći ako se ovako nastavi. Zato što ne može KCUS dalje upravljati procesima na Medicinskom fakultetu, dodaje Škrijelj.

Dostavili institucijama podatke o Sebijinoj diplomi

Osvrnuo se i na aferu “Diploma” Sebije Izetbegović.

– Sve što je imao Medicinski fakultet dokumentacije uvažene profesorice Izetbegović, dostavio je Univerzitetu u Sarajevu. Univerzitet u Sarajevu nije bio time zadovoljan, jer naša pravna služba i naši pravnici na Univerzitetu, kad su to pogledali vidjeli su nedostatke u toj dokumentaciji. Tražili smo dopunu, ponovo je nismo dobili sa Medicinskog fakulteta i obratili smo se Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobili smo odgovor sa Sveučilišta i taj odgovor smo proslijedili nadležnim institucijama.

Kada ćemo i da li ćemo se baviti time, ovisi od zvaničnih institucija države BiH koje trebaju, u ovom slučaju Kantona Sarajevo, da završe svoj posao iz domena svoje nadležnosti. Ukoliko se zaista ispostavi da Univerzitet treba to da rješava na Senatu, mi ćemo u skladu sa Zakonom to pitanje i riješiti do kraja, rekao je rektor Rifat Škrijelj.