Rektor UNSA uputio Vladi KS dopis o potrebi hitne rekonstrukcije Upravnog odbora

Rektor UNSA, prof. dr. Muharem Avdispahić, dr.h.c., polazeći od prava i obaveza utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta, uputio je osnivaču dopis o potrebi hitne rekonstrukcije Upravnog odbora UNSA.


universitas studiorum cover

Cjelovit dopis, s čijim sadržajem želi upoznati akademsku zajednicu Univerziteta, može se pročitati ovdje.

(STUDOMAT.ba)