Rektor UNSA Rifat Škrijelj predstavio novoizabrane prorektore Univerziteta

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj predstavio je novoizabrane prorektore Univerziteta u Sarajevu te prezentirao buduće aktivnosti novoizabranog rukovodstva Univerziteta.


Foto: TVSA
Foto: TVSA

Tim s kojim će nakon što je izbor potvrđen na sjednici Senata u narednom periodu rektor sarađivati su profesori i profesorice sarajevskih fakulteta: Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, redovni profesor Veterinarskog fakulteta, koja će ujedno predstavljati i grupaciju medicinskih nauka, Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (Grupacija humanističkih nauka), Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka)Željko Šain, prorektor za finansije, profesor Ekonomskog fakulteta(Grupacija društvenih nauka), Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport, profesor Akademije scenskih umjetnosti (Grupacija umjetnosti), Maida Čohodar Husić, prorektorica za kvalitet, profesor Mašinskog fakulteta (Grupacija tehničkih nauka)

Kako je istakao rektor UNSA riječ je o timu koji će naredne četiri godine voditi sarajevski univerzitet putem poboljšanog razvoja i unapređenja svih funkcija UNSA.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

On je naveo da taj tim čine uvaženi profesori i profesorice sarajevskih fakulteta čiji ugled je garancija daljem stremljenjima poboljšanja statusa UNSA.

Prorektorica za nastavu i studentska pitanja Aida Hodžić govorila je o nekim mogućim promjenama u cilju poboljšanja nastavne djelatnosti.

Ona je rekla da je potrebna veća autonomija kod donošenja nastavnih planova i programa, te formiranja interdisciplinarnih studija.

Studenti smatra Hodžić trebaju biti partneri i korektiv nastavnom osoblju. Kad je riječ o zapošljavanju novih kadrova to je smatra Hodžić problem koji treba treba sistemski rješavati i sa svim nivoima vlasti. Prije svega s Kantonom kao osniovačem.

– Mobilnost je ključ i boljeg studenta i boljeg nastavnika, rekla je između ostalog prorektorica za nastavu i studenstaka pitanja.

Nastavljaući temu mobilnosti prorektorica za međunarodnu saradnju Aleksandra Nikolić, istakla je da treba uspostaviti institucionane kapacite, ojačati međunarodnu saradnju.

Ona je podcrtala da je potrebna i veća vidljivost rada profesora i saradnika UNSA.

Mandati prorektora/prorektorica prate mandat novog rektora Univerziteta u Sarajevu.

Mandat prof. dr. Rifata Škrijelja počeo je 1. oktobra 2016. godine i traje četiri godine, odnosno do 30. septembra 2020. godine.

(TVSA)