Reforma obrazovanja u BiH: Redovni studenti će moći raditi i tokom studiranja

Evidentan je nedostatak zakonske regulative u oblasti studentskog zapošljavanja, što ostavlja otvorene mogućnosti za tretiranja studenata kao “jeftine” radne snage.


group of business people make team meeting at business meeting in office coference room
Foto: Envato

Studenti u Bosni i Hercegovini previše su izolirani od poslodavaca, pa teško usvajaju vještine i poslovne veze.

Naime, prema aktuelnom zakonu koji je na snazi u Federaciji BiH, jednom od dva entiteta u zemlji, vanrednim studentima pruža mogućnost ostvarivanja radnog odnosa. Studentima koji su u procesu redovnog studija ta prava su ograničena i oni u radnim organizacijama ne mogu biti angažirani na konstruktivan način.

– Studentski rad u BiH se regulira zakonima o radu entiteta i Brčko Distrikta BiH, kada je u pitanju zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za studente, rekli su za portal Akta.ba iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Redovne studente u Federaciji poslodavac može angažovati na osnovu ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Ipak, ni jedan ni drugi slučaj ne ostavljaju studentima mnogo prostora za stručno napredovanje. U prvom slučaju to znači da redovni studenti mogu obavljati samo “jednokratne” ili “neuobičajene” poslove za poslodavca koji ih angažuje, ali ne i one poslove koje su stvarna, temeljna djelatnost poslodavca.

Iz ministarstva su pojasnili da rad studentskih servisa i agencija, koji imaju ulogu posrednika između studenata i poslodavaca, regulira Opći zakon o zadrugama, a formalno-pravni nadzor nad radom entitetskih zadružnih saveza provodi nadležno entitetsko ministarstvo pravde/pravosuđa.

– Za obavljanje privremenih i povremenih poslova može se zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova pod uvjetima: da su privremeni i povremeni poslovi utvrđeni u kolektivnom ugovoru ili u pravilniku o radu, da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traju duže od 60 dana u toku kalendarske godine, navedeno je u članu 166. Zakona o radu FBiH.

Zakoni ne definiraju minimalnu satnicu, ograničenje broja radnih sati sedmično za studente, uvećanje satnice za obavljanje poslova noću, praznicima i nedjeljom, prekovremeni rad, topli obrok, zaštitu na radu i osiguranje, isplate naknade, plaćanje doprinosa i poreza, uvjete rada, dnevnicu, rad vanrednih studenata i rad studentskih servisa.

Na osnovu ovoga svakako je evidentan nedostatak zakonske regulative u oblasti studentskog zapošljavanja, što ostavlja otvorene mogućnosti za tretiranja studenata kao “jeftine” radne snage i široke poreske malverzacije koje oštećuju budžet Federacija BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, a iz ministarstva su kazali da je potrebno urediti pomenutu regulativu i zakonske propise.

– Ministarstvo sudjeluje u rješavanju brojnih problema i otvorenih pitanja u oblasti studentskog standarda, te se ulažu veliki napori da se ova oblast dodatno unaprijedi, i kada je u pitanju osnovni studentski standard, ali i prošireni.  Međutim, djelatnost studentskog standarda je još uvijek zakonski neuređena oblast u Federaciji BiH, a s obzirom da kantoni imaju isključivu nadležnost u okviru obrazovanja, to nam onemogućava djelovanje u smislu preuzimanja inicijative za sustavno uređenje ove oblasti. U narednom periodu svakako je treba urediti kako u pogledu legislative i podzakonskih propisa, tako i u pogledu povećane koordinacije svih struktura na nivou Federacije, poručili su iz ministarstva.

Ovakva praksa u Bosni i Hercegovini u velikoj je suprotnosti s praksama u zemljama sa visokim i srednjim dohotkom koje obično nude mogućnost istovremenog studiranja i zapošljavanja.

Vrijeme je za novi zakon

Pred Skupštinom KS treba da se nađe Nacrt novog Zakona o visokom obrazovanju, koji će, prođe li skupštinsku proceduru, između ostalog studentima omogućiti zasnivanje radnog odnosa i tokom njihovog redovnog studija.

Ovaj nacrt Zakona podržan je i od strane UNSA koji su istakli kako je neophodno nastaviti sa zakonom pripisanom procedurom za donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju KS.

– Cilj reforme visokog obrazovanja u KS jeste da stvorimo novi institucionalni okvir koji će biti organizovaniji i koji će omogućiti bržu i efikasniju transformaciju visokog obrazovanja. Time će se stvoriti jedan moderni ekosistem nauke, visokog obrazovanja i poduzetništva, rekla je Aleksandra Nikolić, kantonalna ministrica za kulturu i obrazovanje.