Redovni studenti će moći raditi: Utvrđen prijedlog zakona o visokom obrazovanju KS

Osnovni cilj zakona o visokom obrazovanju je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i ojačati tekući proces digitalizaciju visokog obrazovanja.


unsa

Prijedlog zakona o visokom obrazovanju utvrđen je na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, te u skladu sa propisanom procedurom upućen u skupštinsku proceduru.

– Ovim prijedlogom zakona predviđeno je da studenti, na javnim visokoškolskim ustanovama, plaćaju školarinu obročno u toku studijske godine, posebno za svaki semestar. U svrhu zaštite studenata, propisana je i procedura zbrinjavanja studenata u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove.

Također, ovim zakonom studentima su omogućeni razvnovrsni oblici nastave, kao i dualni studiji, gdje će studenti kroz aktivnu nastavu na ustanovi i praktičnu obuku, radom u poslovnom subjektu, sticati, usavršavati, odnosno izgrađivati znanja, vještine i kompetencije, istakla je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić na početku svog obrazlaganja članovima Vlade KS.

Dodala je i kako će se sve diplome izdavati na BHS i engleskom jeziku, kao i da će studentima biti osigurano i niz drugih digitalnih usluga. Ovaj zakon prepoznaje i certificirane programe cjeloživotnog učenja, kao i takozvanu „mikrokvalifikacija“, odnosno kratki-mikro integralni program sa ishodima učenja koji doprinose unapređenju vještina, kompetencija u svrhu personalnog razvoja studenata, a sve u svrhu većeg zapošljavanja.

– Zakon daje mogućnost zaključivanja studentskog ugovora o radu za redovne studente u vrijeme studiranja te osigurava diverzitet i dostupnost saradničkog osoblja, kao i veći kvalitet i unapređenje studijskih programa, istakla je ministrica Nikolić.

Osnovni cilj zakona o visokom obrazovanju je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i ojačati tekući proces digitalizaciju visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja savremenog eko-sistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, uz objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući harmoniziranje sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja.