Raspisan konkurs za prijem studenata za smještaj u Studentskom centru u Tuzli

Pogledajte uslove u Studentskom centru na UNTZ, kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu na konkrus.


Studentski centar UNTZ / Foto: untz.ba
Studentski centar UNTZ / Foto: untz.ba

Jučer je objavljen Konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022 godini.

Advertisements

U akademskoj 2021/2022. godini u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu Studentski centar) prima se 500 studenata fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli, na smještaj i ishranu, od čega 494 studenata državljana Bosne i Hercegovine i 6 studenata stranih državljana.

Pravo na prijem u studentske domove Studentskog centra imaju redovni studenti Fakulteta/ Akademije Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu: fakultet) pod sljedećim uslovima:

  • da su prvi put upisali prvu, odnosno narednu godinu studija;
  • da je mjesto njihovog prebivališta, odnosno boravišta udaljeno od Tuzle više od 15 kilometara.

Uz prijavu na konkurs koja se može preuzeti na Web stranici Univerziteta klikom ovdje kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Advertisements
  1. Uvjerenje da je redovan student Univerziteta;
  2. Potvrdu o mjestu prebivališta, odnosno boravišta (CIPS-ov dokument – kopija),
  3. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj u prethodnoj godini studija, odnosno u srednjoj školi za studente prve godine studija;
  4. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
  5. Potvrdu o prosječnoj plati za svakog zaposlenog člana užeg porodičnog domaćinstva ostvarenoj u posljednja tri mjeseca, odnosno ovjerenu fotokopiju tri zadnja čeka za svakog člana užeg porodičnog domaćinstva koji primaju penziju;
  6. Uvjerenje za članove užeg porodičnog domaćinstva koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Cijeli tekst konkursa možete preuzeti klikom ovdje.

Konkurs je također objavljen i u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 06.09.2021. god.

Neke od fotografija iz Studentskog centra Univerziteta u Tuzli možete pogledati u foto-galeriji:

sd paviljon 1