Raspisan javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle studentima

Studenti sa područja Grada Tuzle imaju priliku da osvoje vrijedne nagrade za postignut uspjeh.


graduation day mortarboard and graduation scroll on stack of books with pencil color in pencil case
Foto: Envato

Grad Tuzla je putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natproječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle sa pozicije „Nagrade studentima, učenicima i sportistima za natprosječan uspjeh“ u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren do 28.05.2024.godine. Kada su u pitanju studenti, uslovi koje moraju ispunjavati su da su državljani BiH sa prebivalištem u Tuzli i da su položili sve ispite iz prethodne akademske godine sa najnižim prosjekom 9,5.

Kompletan tekst Javnog poziva sa utvrđenim kriterijima kao i pripadajući prijavni obrazac dostupni su na linku.