“Radom do uspjeha”: Studenti Ekonomskog fakulteta u Mostaru koncipiraju međunarodne projekte

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je u ponedjeljak, 08.02.2016. godine, održana javna odbrana međunarodnih marketing projekata koncipiranih od strane studenata četvrte godine.


Radom do uspjeha Studenti Ekonomskog fakulteta u Mostaru koncipiraju međunarodne projekte

Studenti su projekte kreirali u sklopu predmeta Međunarodni marketing pod vodstvom predmetnog profesora, doc. dr. Veldina Ovčine i asistentice Amele Piralić, sa ciljem inkorporiranja svojih stečenih teorijskih znanja u praktične aspekte izrade međunarodnih poslovnih planova.

Individualnim radom na projektima uz pruženu mogućnost samostalnog izbora u pogledu svih aspekata izrade istog, studenti su pokazali svoje sposobnosti koncipiranja, elaboracije, pismenog izražavanja, te prezentacijskih i komunikacijskih vještina. Naime, studenti su imali priliku da sami izaberu preduzeća koja će biti okosnica njihovog rada, te da na osnovu informacija dobivenih posjetom tim preduzećima, kreiraju adekvatan plan njihovog međunarodnog nastupa.

Studenti navode da im rad na ovom, ali i na drugim projektima ovog tipa koje su imali priliku koncipirati tokom svog dosadašnjeg studija predstavlja zadovoljstvo, ističući praktičan rad kao efikasan način implementacije kreativnosti u proces učenja. Pored toga, ističu ovakav vid dodatnog usavršavanja vlastitih sposobnosti i vještina ključnim faktorom za pronalazak posla i razvoj karijere.

– Sve aktivnosti ovog tipa koje realizuje Ekonomski fakultet, usmjerene su na edukaciju i osposobljavanje studenata, sa ciljem pružanja obrazovnih usluga vrhunske kvalitete. Želja nam je stvoriti visokoobrazovni akademski kadar koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima. Činjenica da je naša vizija prepoznata i uspješno ostvarena od strane studenata, što je dokazano današnjom manifestacijom, nam samo govori da radimo pravu stvar, ističu iz ove visokoobrazovne ustanove.

(STUDOMAT.ba)