Poziv studentima za učešće u projektu “Putujemo u Evropu”

Omladinska informativna agencija (OIA BIH) i Inkubator društvenih inovacija "Munja" uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera otvara i šestu godinu za redom poziv "Putujemo u Evropu" za studente završnih godina i apsolvente fakulteta univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini u kojem je do sada sudjelovalo 167 studenta iz čitave BiH.


hajmoba mladiinfo

Omladinska informativna agencija (OIA BIH) i Inkubator društvenih inovacija “Munja” uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera otvara i šestu godinu za redom poziv “Putujemo u Evropu” za studente završnih godina i apsolvente fakulteta univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini u kojem je do sada sudjelovalo 167 studenta iz čitave BiH.

hajmoba mladiinfoCilj projekta je da se omogući da najmanje 25 najboljih studenata na univerzitetima/sveučilištima u BiH ljeto 2013. provedu kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući po njoj i upoznavajući evropske gradove i narode. Pobjednici na konkursu dobijaju:

 • InterRail kartu za 22 dana (za besplatnu vožnju evropskim vozovima)
 • džeparac
 • studentsku karticu ISIC
 • putno osiguranje
 • učešće na specijalnom otvaranju programa u Berlinu 20.07.2013. godine (boravak u Berlinu sa studentima iz Jugoistočne Evrope, party, razgledavanje grada, susret sa zvaničnicima Savezne Republike Njemačke i Fondacije Robert Bosch i dr.)

Osnovni kriteriji za odabir studenata:

 • Prijave mogu podnijeti isključivo studenti završne godine fakulteta, apsolventi ili studenti prve godine postdiplomskog studija (ako studiraju po sistemu 3+2) do 26 godina starosti koji su državljani BiH i posjeduju putnu ispravu;
 • Da je kandidat/kinja do sada nikako ili što manje putovao/la u inostranstvo
 • Prednost: za one koji su imali/imaju angažman u studentskim, omladinskim ili/i nevladinim organizacijama (informacija o organizaciji, kontakt osoba organizacije i vrste aktivnosti u koje je student/ica uključen/a)
 • Znanje stranog jezika – engleski, njemački, francuski, španski ili talijanski
 • Uspjeh studenta:
  • Prosječna ocjena najmanje 7,5 (3,0) i više (kandidat/kinja podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni)
  • Dužina studiranja
 • Motivacija za učešće u programu i spremnost za angažman na promociji mobilnosti mladih.

Prijavni formular, uputstvo za apliciranje (u prilogu) i dodatne informacije o projektu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa web site projekta: www.hajmo.ba i www.mladi.info.

Prikupljene dokumente stavljene u kovertu potrebno je dostaviti do utorka 11. juna/lipnja 2013. godine do 15:00 h (u obzir se uzimaju i pristigle koverte sa datumom slanja do 11.06.).

Samo finalisti će biti kontaktirani i pozvani na intervju u Sarajevo 15. i 16.06.2013.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:

Za konkurs «Putujemo u Evropu»
OIA
pp 330
71 000 Sarajevo

ili lično dostaviti u zapečaćenoj koverti u prostorije OIA-e/Munje (radnim danom od 09:30h do 17:00h): Ferhadija 28 (ulaz u prolazu pored Guinness puba) u Sarajevu.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na navedenu adresu.

Sve prijave poslane zaključno sa datumom završetka javnog poziva bit će uzete u razmatranje. Prijave koje su poslane nakon zatvaranja javnog poziva ili koje sadrže netačne i nepotpune podatke neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte OIA-u na: munja@munja.ba i 033 23 77 64.

(mladi.info)