Pročitajte koje sve pogodnosti za studente donosi novi Zakon o visokom obrazovanju KS

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj u ponedjeljak, 5.12.2016. godine, jednoglasno su utvrdili Nacrt zakona o visokom obrazovanju čiji je tekst izradila komisija koju je formiralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.


Dodjela diploma studentima UNSA za akademsku 2014/15. godinu, foto: Davorin Sekulić, Klix.ba (ARHIVA)
Dodjela diploma studentima UNSA za akademsku 2014/15. godinu, foto: Davorin Sekulić, Klix.ba (ARHIVA)

Iz Studentskog parlamenta UNSA ističu da je u radu ove komisije učestvovao i njihov predstavnik Haris Zahiragić i ponosno navode da će novi Zakon o visokom obrazovanju u sebi sadržavati za studente bitne odredbe koje će u potpunosti promijeniti koncept studiranja i povećati obim prava studenata, prenosi Klix.ba.

Između ostalih integrisane su sljedeće odredbe:

 • Dva termina septembarskog ispitnog (“socijalnog”) roka – U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka studenti će imati pravo polagati jedan ispit ukoliko je taj ispit uslov za upis naredne studijske godine, odnosno uslov za završetak studijske godine.
 • Apsolventski staž – Studenti će nakon odslušanog posljednjeg semestra studija imati pravo na besplatan apsolventski staž i rokove, neće obnavljati godinu nego će po automatizmu zadržati status studenta još godinu. Također, studenti će imati pravo na prijavu i odbranu diplomskih i završnih radova bez obzira na redovne rokove.
 • Produžen rok za upućivanje zahtjeva za komisijski pregled ispita/održavanje usmenog ispita sa ranijih 24 na 48 sati nakon objave rezultata pismenog ili nakon usmenog odgovora. To pravo po aktuelnom zakonu student je mogao koristiti dva puta u toku godine, a novo rješenje predviđa neograničen broj puta. Profesor koji je oborio studenta ne može biti član komisije, a do sada je uglavnom bivao predsjednik. Također, u slučaju da student najkasnije sedam dana prije održavanja ispita podnese obrazložen zahtjev za izuzeće predmetnog nastavnika, dekan je dužan u roku od tri dana donijeti odluku o osnovanosti podnesenog zahtjeva. Ukoliko je zahtjev studenta osnovan, dekan donosi odluku o formiranju komisije koja će provesti provjeru znanja studenta, a član akademskog osoblja čije izuzeće je traženo ne može biti član komisije. U slučaju komisijskog provođenja ispita, student ima pravo prisustvovati pregledu rada komisije.
 • U slučaju male prolaznosti na određenom predmetu, dekan je dužan formirati komisiju koja će utvrditi razloge takve prolaznosti i predložiti mjere za njeno povećanje.
 • Predviđen je i sukob interesa (izuzeće profesora) za slučajeve kada profesor ima srodničke odnose sa kandidatom (studentom).
 • Obavezan završni rad na master i integralnom studiju. Intencija je da na nekim fakultetima određene katedre oslobađaju studente izrade i odbrane završnog rada, a kako bi se profesori oslobodili obaveze mentorstava, što narušava i degradira titulu mastera. Ta praksa će novim zakonom biti dokinuta.
 • Precizno propisana obaveza fakultetima da su prije početka nastave dužni objaviti tačan raspored nastave sa terminima ispitnih rokova, a pismeni ispitni radovi studenata se čuvaju do kraja semestra u kojem je student polagao ispit.
 • Studenti će putem informacionog sistema vršiti evaluaciju (ocjenjivanje) rada profesora, a ta evaluacija će biti unificirana na nivou Univerziteta. Rezultati će biti dostupni Ministarstvu obrazovanja. Do sada su se te evaluacije radile na nivou fakulteta i rezultati nisu bili dostupni te nisu proizvodile nikakve, ni moralne, ni pravne posljedice.
 • Predviđa se obaveza Univerzitetu da po donošenju novog Zakona donese pravilnike ponašanja i odijevanja profesora i studenata. Do sada ta oblast nije bila uređena te su se studenti, a i profesori, često ponašali kako ne dolikuje jednoj visokoškolskoj ustanovi. Također, na predavanja i ispite su dolazili u trenerkama, šorcevima, mini suknjama, majicama na bretele, što je narušavalo dignitet Univerziteta.
 • Predviđene su sankcije (novčane kazne) za neobjavljivanje rezultata ispita u roku od pet dana (što je postala ustaljena praksa kod nekih profesora), neodržavanje uvida u rad, konsultacija itd.
 • Profesor je lično dužan održavati predavanja, konsultacije, ispite, uvide u rad i ostale obaveze iz radnog odnosa, što su do sada često radili asistenti, tj zabranjeno je da taj posao rade asistenti, viši asistenti i lektori. Propisana je i sankcija u slučaju da oni to budu radili. Pored toga, propisana je obaveza objavljivanja rasporeda predavanja, konsultacija, ispita, uvida u rad i ostalih obaveza iz radnog odnosa, svih profesora na stranici fakulteta, zajedno sa saglasnošću dekana da profesor predaje na drugom univerzitetu, kao i njegovim rasporedom na drugom univerzitetu. Sve sa ciljem sprečavanja da profesori rade preko norme na više univerziteta ili da imaju radne obaveze u dva grada u isto vrijeme, što je do sada često bio slučaj.

– Pored navedenog, predložili smo veliki broj kvalitetnih rješenja o kojima će javnost biti obaviještena nakon donošenja zakona. Očekujemo od zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo da gore pomenute odredbe ostanu nepromijenjene, osim na bolje, do konačnog donošenja zakona, navode iz SPUS-a.

Također, dali su čvrstu podršku Ministarstvu i Vladi te zajedno sa njima kreirali prijedloge koji imaju za cilj da se uvede obavezna praksa u nastavni proces, da se Univerzitet uveže sa Biroom za zapošljavanje, da se finansijski tokovi na UNSA učine transparentnijim, da se osnuje jedinstveni informacioni sistem na kojem će se voditi kompletna analitika i informacije o imovini, nastavnom kadru, uposlenicima, studentima te njihovom uspjehu i socijalnom ili drugim statusima, nastavi itd.

– Podržavamo intencije Vlade da nagradi dobre studente i da im omogući prelazak na status redovnog studenta, a na račun onih koji to pravo izgube obnavljanjem godine. Međutim, kroz javnu raspravu ćemo pokušati to detaljnije regulisati, predvidjeti izuzetke u slučaju objektivnih okolnosti kao što su studijska putovanja, bolesti i nekih drugih objektivnih okolnosti koje mogu dovesti do obnavljanja godine. Također, sugerisat ćemo Vladi i Skupštini da predvidi specifičnosti određenih fakulteta, poput Medicinskog fakulteta, gdje je prolaznost mala radi kompleksnosti materije i struke, uprkos činjenici da nju statistički studiraju najbolji učenici iz cijele države. I naravno, da se ova odredba odnosi na studente koji upišu fakultet nakon donošenja novog Zakona, poručuju iz SPUS-a.

Navode da će u narednom periodu kroz javnu raspravu pokušati iznaći rješenja za regulisanje velikog problema bubica i modernih sredstava za prepisivanje, donošenje jedinstvenog pravilnika o ispitu, ponovno određivanje visine školarina koje su na nekim fakultetima neopravdano podignute.

– Također, pokušat ćemo propisati: uslovljavanje budućih prijedloga za povećanje školarina analizom i projekcijom utroška dodatnih sredstava, zadržati Vladu u procesu davanja saglasnosti o podizanju školarina, propisati obavezu dekanima da svake sedmice imaju termin za prijem studenata bez najave te eventualno uvođenje univerzitetskog prijemnog ispita, kao i svega onoga što nam studenti i studentske asocijacije delegiraju kao prijedlog ili istaknu kao problem do kojih ćemo doći organizovanjem interne studentske javne rasprave, istaknuto je u saopćenju za javnost koje potpisuje predsjednik SPUS-a Haris Zahiragić.

(Klix.ba)