Prijavite se za učešće u Model OSCE konferenciji

Švicarska u 2014. godini preuzima predsjedavanje Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OESS). Kao jedan od zacrtanih ciljeva u okviru ovoga, Švicarska želi i ojačati glas mladih i povećati njihovu umiješanost u okviru OESS struktura.


osce model 2014 switzerland

Švicarska u 2014. godini preuzima predsjedavanje Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OESS). Kao jedan od zacrtanih ciljeva u okviru ovoga, Švicarska želi i ojačati glas mladih i povećati njihovu umiješanost u okviru OESS struktura.

Da bi postigla ovaj cilj, Švicarska će organizovati niz modela u okviru kojih će po jedan delegat iz svake od 57 država članica OESS biti pozvan da učestvuje u OESS tokom cijele godine predsjedavanja.

Prva Model OSCE konferencija biće održana u Beču od 14. do 17. januara 2014. godine. Druga simulacija će biti održana na ljeto/jesen 2014. godine u Beogradu, na kojoj će delegati nastaviti pregovore “ministara za vanjske poslove” svojih država i zaključiti ih tako što će dogovoriti odluke o “Youth Action plan”.

Tokom OSCE Ministarskog vijeća u Bazelu od 4. do 5. decembra 2014. godine, 57 delegata će moći predstaviti svoj Youth Action Plan.

Mladi između 18 i 30 godina koji tečno govore engleski jezik i zainteresovani su za međunarodnu politiku, mogu se prijaviti za ovaj program. Svi troškovi učešća za odabrane kandidate će biti pokriveni.

Rok za slanje aplikacija je 24.10.2013. godine.

Aplikacijski formular dostupan je na: www.sajv.ch

CV i motivaciono pismo su dio aplikacije. Motivaciono pismo treba sadržavati sljedeće informacije:

  • zašto kandidat želi učestvovati,
  • opis iskustva u relevantnim organizacijama,
  • način na koji će kandidat doprinijeti programu.

Kontakt osoba: Ms. Fanny Charmey (fanny.charmey@sajv.ch).

Za sve dodatne informacije posjetite: www.sajv.ch

(unmo.ba/STUDOMAT.ba)