Prijavite se za učešće na Studentskom forumu Evropskog parlamenta mladih u Mostaru

Evropski parlament mladih (EYP) ima misiju podržati razvoj mladih ljudi u politički svjesne i odgovorne građane uključujući ih u evropsko političko mišljenje i promovisanjem međukulturalnim razumijevanjem.


EYP BiH
EYP BiH

Od svog osnivanja ohrabruje individualno mišljenje i inicijative mladih ljudi i također olakšava učenje ključnih socijalnih i profesionalnih vještina, kao prezentacijskih vještina i vještina javnog govora i debatiranja, sve na engleskom jeziku.

Advertisements

Ove godine se po prvi put otvara prilika za studente Sveučilišta i Univerziteta u Mostaru da učestvuju na Studentskom forumu Evropskog parlamenta mladih. Forum će se održati u Gradskoj vijećnici 17. januara, a trenutno su otvorene aplikacije za učešće do utorka 11:59 sati. Službeni jezik foruma će biti engleski jezik.

Dodatne informacije se mogu naći na ovom linku.

Advertisements

Evropski parlament mladih je jedinstveni obrazovni program koji okuplja mlade ljude iz cijele Evrope da raspravljaju o aktualnim temama kroz parlamentarne postavke. Kao mreža nezavisnih asocijacija uspostavljen je 1987. godine u Parizu, Francuska. EYP (European Youth Parliament) je prisutan u 42 zemalje i organizuje približno 500 događaja godišnje.

EYP u Bosni i Hercegovini je počeo s radom 2013. godine, i to u 4 grada (Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banja luka). Prvi Regionalni forum je održan u ova 4 grada u aprilu 2014. godine, a u septembru iste godine i Nacionalni forum u Sarajevu. Simulacije su prvenstveno namijenjene srednjoškolcima, ali potekla je inicijativa da se održe i za studente u dva grada, Sarajevu i Mostaru.

(Pogled.ba)