Prijavite se na Nahlinu besplatnu obuku za community menadžericu

U samom vrhu najtraženijih poslova kako u svijetu, tako i kod nas, neizostavno su poslovi kreiranja digitalnog sadržaja.


s4d obuka CM a

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Sarajevo, u okviru projekta Skills4Digital koji podržava Vlada Švicarske, raspisuje konkurs za upis polaznica na besplatnu obuku za community menadžericu (upravljanje društvenim mrežama i online sadržajem).

U samom vrhu najtraženijih poslova kako u svijetu, tako i kod nas, neizostavno su poslovi kreiranja digitalnog sadržaja, a pandemija i ubrzano digitaliziranje poslovanja koje je izazvala samo su dodatno povećali zahtjeve tržišta za ovim zanimanjima.

Obučite se za jedno od najaktuelnijih zanimanja, nastalo uporedo sa sveprisutnom digitalizacijom i učestvujte u razvoju i menadžmentu brenda kroz kvalitetno plasirani sadržaj.

Šta radi community menadžerica?

Community menadžerica je moderatorica komunikacije između članova zajednice okupljenih na različitim društvenim mrežama i servisima koje povezuje neki zajednički interes. U konstantnoj je komunikaciji s klijentom i upoznata je s njegovom domenom poslovanja, tržištem, trendovima, konkurencijom. Prati ponašanje i navike korisnikai metriku društvenih mreža. Vješto barata riječima, a po potrebi zna kreirati i vizuale.

Sadržaj i koncept obuke

Obuka za community menadžericu obuhvatit će 140 časova iz sljedećih oblasti:

 1.  Poznavanje rada na računaru;
 2.  Uvod u kreativno pisanje;
 3.  Osnove dizajna, fotografije i videografije ;
 4.  Poslovna psihologija;
 5.  Marketinška komunikacija u digitalnom svijetu;
 6.  Rad na finalnom praktičnom zadatku.

Polaznice će imati priliku u timovima, pod nadzorom mentora, raditi na konkretnim projektima u saradnji s poduzetnicima iz cijele BiH, tako što će unaprijediti njihove marketing strategije, promo materijale i načine komuniciranja na društvenim mrežama, a poduzetnici će te materijale iskoristiti i kako bi unaprijedili vlastitu pozicioniranost i prodaju kroz e-commerce servise.

Predavači

 • Tarik Bećić,
 • Amela Sačić i
 • Azra Ibrahimović.

Više o predavačima/cama možete naći na kraju teksta konkursa.

Uvjeti i način realizacije obuke

Trajanje obuke: Obuka će se realizirati od 9. novembra 2021. do 14. aprila 2022. Nastava će se odvijati u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“, Sarajevo.

Termini: Nastava će se održavati utorkom i četvrtkom od 17.30 do 20.15 h

Uvjeti za pohađanje obuke:

 • da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih – dokaz uvjerenje nadležne službe, ne starije od 15 dana (bodovnu prednost pri upisu imat će kandidatkinje koje su duže od godinu dana prijavljene na spomenutoj evidenciji);
 • minimalno SSS IV stepen – dokaz ovjerena kopija diplome;
 • otvorenost za redovno praćenje nastavnog procesa (jednogodišnja posvećenost projektu);
 • otvorenost za rad u timu na završnom projektu;
 • otvorenost za komunikaciju s kompanijama koje budu dio projekta na izradi materijala;
 • srednji nivo poznavanja rada na računaru (MS Office, internet);
 • aktivno korištenje i razumijevanje društvenih mreža.
 • Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku izdat će se certifikat.

Način prijave

Prijaviti se možete isključivo putem prijavnog formulara do 25.10.2021. do 12.00 sati. Broj mjesta na obuci je ograničen na 15.

Sve kandidatkinje koje uđu uži izbor bit će pozvane na ulazno testiranje i intervju.

Ulazno testiranje podrazumijeva:

 • test iz osnova rada na računaru;
 • test iz kreativnog pisanja;
 • osvrt na dva vizuala (aplikantice ne izrađuju vizuale, nego komentarišu dva predložena rješenja).

Potrebna dokumentacija:

 • Dokazi statusa: uvjerenje nadležne službe o nezaposlenosti i diploma) dostavlja se po završetku konkursne procedure i prijemu na obuku.

Prijavi se klikom na link.