Prestaje izdavanje i upotreba indeksa na Univerzitetu u Sarajevu?

Forum mladih Naše stranke u Sarajevu je preko kantonalnog zastupnika Vibora Handžića uputio inicijativu za prestanak izdavanja i upotrebe indeksa na Univerzitetu u Sarajevu.


indeks unsa

– Postojeći Informacioni sistem, putem kojeg studenti mogu prijaviti ispite i dobiti potvrde za prevoz, zdravstveno osiguranje i ostala studentska prava, a profesori putem istog sistema već godinama upisuju ocjene za položene ispite, indekse ustvari čini bespotrebnim. Njihovim ukidanjem studenti bi se oslobodili niza administrativnih obaveza koje studiranje samo čine komplikovanijim bez ikakvog kvalitativnog doprinosa, kaže Timur Vilić, predsjednik Foruma mladih Naše stranke Sarajevo.

timur vilic
Timur Vilić

Iz Foruma mladih ističu da ni finansijske olakšice koje proizilaze iz ukidanja indeksa nisu male:

– S obzirom na porast cijena proizvoda i usluga koje predstavljaju finansijski udar svim građanima Bosne i Hercegovine, prestanak izdavanja i upotrebe indeksa na Univerzitetu u Sarajevu je i vid simbolične pomoći studentima i njihovim roditeljima, jer kupovina indeksa košta ih 30 KM.

Također napominju da se indeksi već odavno ne koriste na univerzitetima u Njemačkoj, Austriji i brojnim drugim zemljama.