58 mladih lidera u potrazi za pozitivnim promjenama u svojim lokalnim zajednicama

Youth Power, kroz svoj projekat Become BOLD, je organizirao edukativni trening za 58 mladih ljudi iz cijele BiH, s ciljem razvijanja i usavršavanja vještina pisanja projektnih prijedloga fokusiranih na pozitivne promjene u lokalnim zajednicama. Edukativni trening se održao u Blagaju, Mostar, u periodu od 07.03.2022. do 16.03.2022. godine.


volunteering 1554827060

Tokom treninga sudionici su imali priliku naučiti više o tome šta je projekt a šta projektni ciklus, kako se razvijaju projekti koji pozitivno utječu na lokalnu sredinu, kako od ideje napraviti projekat. Cijeli proces učenja su vodili iskusni treneri sa više od 10 godina međunarodnog iskustva u razvijanju i provođenju projekata; zajedno sa mentorima iz cijele BiH i SAD-a.

10-dnevni trening je započeo sa upoznavanjem sudionika i trenera i team building aktivnostima. Prva edukativna radionica je bila uvod o tome što je to projekt i koje projektne metode postoje. Nakon toga su slijedile radionice na teme “Dizajn i razvoj projekta”, “Implementacija projekta/Projektni menadžment” i “Evaluacija projekta”. Zadnja dva dana treninga sudionici su proveli učeći o “Elevator pitch-u” i kako prezentirati svoj osobni projekt i kako analizirati vidljivost projekta i projektnih rezultata.

BOLD je projekt koji financira Američka ambasada BiH, kojim se mladim ljudima u dobi od 18 do 35 godina širom BiH pružaju prilike da postanu lideri. BOLD lideri provode projekte u svojim zajednicama i podržavaju se međusobno u njihovim naporima da postignu pozitivne promjene. Američka ambasada podržava BOLD lidere nudeći obrazovne i kulturne razmjene u SAD, radionice i obuke u BiH, inicijalno finansiranje za projekte, te angažman i povezivanje sa istomišljenicima.