Preminuo ugledni profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu Hamdo Lokvančić

Ugledni redovni profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u penziji, Hamdo Lokvančić, preminuo je u 93. godini života u subotu, 7. jula u Sarajevu.


hamdo lokvancic

Hamdo Lokvančić je rođen u Hrasnici kod Sarajeva. Osnovnu školu je završio u Hrasnici, Prvu mušku gimnaziju u Sarajevu, te Veterinarski fakultet također u Sarajevu. Diplomirao je 1955. godine i bio prvi student koji je diplomirao na ovom fakultetu. Još u dječačkim danima pokazivao je sklonost ka životinjama i to je kasnije opredijelilo njegov životni poziv. S obzirom na to da je tokom studija uvijek bio među najboljim studentima biran je za demonstratora na predmetima: fiziologija, biohemija i farmakologija.

Odmah nakon odsluženja vojnog roka, 1957. godine, izabran je za asistenta na predmetu Porodiljstvo i bolesti vimena domaćih životinja. Doktorsku disertaciju pod nazivom Spolni ritam domaće ovce – pramenke sa naročitim osvrtom na sezonsko odvijanje odbranio je 1963. godine. U disertaciji su prikazani značajni rezultati brojnih istraživanja i eksperimanata koje do tada niko u svijetu nije radio pa je tom prilikom privukao pažnje i domaćih i stranih stručnjaka. Zvanje docenta stekao je 1970. godine, vanrednog profesora 1976. godine, a redovnog profesora 1981. godine. Bio je šef Porodiljske klinike od 1983. do 1987. godine. Penzionisan je 1997. godine.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

U toku rada na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu u više navrata je boravio kao predavač na brojnim fakultetima i institucijama u inostranstvu. Kao stipendista Humboldtove fondacije boravio je na Visokoj veterinarskoj školi u Hanoveru 1964., 1965., 1967., 1974. i 1997. godine. Na toj instituciji uživao je neuobičajeno veliki ugled, što mu je omogućavalo učešće na brojnim svjetskim kongresima i savjetovanjima (Hanover, Berlin, Budimpešta, Brno, Minhen i dr.) gdje je prezentirao svoja naučna dostignuća. Na matičnom fakultetu stekao je ugled izvrsnog naučnog radnika i pedagoga koji je stečeno znanje nesebično prenosio na svoje studente.

Bio je jedan od utemeljivača i dugogodišnji predavač postdiplomskog studija na Veterinarskom fakultetu. Tokom dugogodišnjeg rada bio je mentor za dva magistarska rada i tri doktorske disertacije. Aktivno se je uključio u ulozi recenzenta i konsultanta kod pripreme sve četiri knjige čiji su autori Refik Telalbašić i Enver Žiga na temu Bosanski brdski konj i Borički arapski konj. Pored toga, bio je neobično aktivan praktičar i nesebično je pružao pomoć svima koji su je tražili, a aktivno je učestvovao u formiranju svih farmi krava na području Bosne i Hercegovine.

Ratna priča profesora bila je inspiracija Abdulahu Sidranu za film (A)Torzija. Pjevačka grupa, u pokušaju da izađu iz ratom zahvaćenog Sarajeva, čeka pred tunelom na izlazak. Dok čekaju, u istom naselju krava ima problem sa teljenjem, zato što tele ima pogrešan položaj, ono je “uvrnuto”. Otuda naziv torzija. Na sreću, jedan od članova hora ima nešto veterinarske obuke, i uz pomoć ostalih, uspješno otele kravu, svojevrsnim “odvrtanjem”, atorzijom. Time oni učine djelo koje spašava mnoge od gladi. Sidran je njegovu ratnu priču alegorijski predstavio kao dvojbu između toga šta je važnije spasiti – kravu ili tele, a profesor je spasio oboje.

Profesor će biti sahranjen 11. jula na mezarju KOVAČI – Hrasnica.

Dženaza će biti obavljena u 13:20, dok će tehvid biti proučen također u utorak u Centralnoj džamiji Hrasnica.