Preminuo dr. Adnan Burina, asistent na Medicinskom fakultetu u Tuzli

Od posljedica Covid-19 u Tuzli je preminuo dr. Adnan Burina.


adnan burina

Od posljedica Covid-19 u Tuzli je preminuo dr. Adnan Burina.

Advertisements

Dr. Adnan Burina, mr. med.sc. bio je šef Odjeljenja za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti, Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla. Rođen je 1962. u Tuzli gdje je završio Medicinski fakultet, nakon čega do rata radi u Domu zdravlja Gračanica.

Advertisements

Za vrijeme rata je djelovao u Sanitetskoj službi 1. bataljona 1. Tuzlanske brigade. Nakon rata odlazi na edukaciju u Sjedinjene Američke Države, a specijalistički ispit iz neuropsihijatrije polaže 1998. u BiH. 2004. godine stiče zvanje magistra medicinskih nauka. Bio je istaknuti član Ljekarske komora Tuzlanskog kantona, izvještava RTV Slon.

Dr. Adnan Burina bio je asistent na predmetu “Neurologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.