Preminula Dr. Azra Tahirović, redovna profesorica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Sa tugom vas obavještavamo da je bitku za život izgubila dr. Azra Tahirović, redovna profesorica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


azra tahirovic

Uslijed životne bitke sa teškom bolesti, u subotu 09. 01. 2021. godine je preminula i napustila nas Azra Tahirović, redovna profesorica na Šumarskom fakultetu. Azra Tahirović je rođena 01. 12. 1969. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Svoju naučnoistraživačku, univerzitetsku karijeru započela je zaposlenjem na Šumarskom fakultetu 1997. godine nakon diplomiranja na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, stekavši stručno zvanje diplomiranog inženjera hemije. Potom upisuje Postdiplomski studij na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, smjer: Analitička hemija, koji je uspješno završila odbranom magistarskog rada pod naslovom: “Specijacija anorganskog arsena sa jednostavnim uređajem za terensko određivanje” stekavši naučni stepen magistra hemijskih nauka.

Kao jedna od rijetkih i odabranih u Bosni i Hercegovini, upisuje doktorat i nakon četiri godine brani doktorsku disertaciju pod naslovom: “Development of Chemiluminescence Sensors for the Determination of Hydrogen Peroxide in Rainwater“, na Naturwissenschaftlichen Fakultät, Karl-Franzens-Universität Graz, Austria, gdje stiče naučni stepen doktora hemijskih nauka.

Ukupna univerzitetska karijera i rad Azre Tahirović su usko vezani za Šumarski fakultet gdje je provela svoj radni vijek koji te nam kao zaostavštinu ostavlja pet univerzitetskih udžbenika, 71 rad u časopisima referiranih u međunarodnim i relevantnim bazama podataka. Osim toga je učestvovala u nizu internacionalnih i domaćih istraživačkih projekata te članstvu naučnih tijela i organizacijskih odbora.

Komemoracija povodom smrti prof. dr. Azre Tahirović će biti održana u prostorijama Šumarskog fakulteta 11. 01. 2021. godine u 11:00h. Zbog epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 virusom, broj prisutnih je ograničen i prethodno dogovoren. Mole se svi koji žele prisustvovati komemoraciji da uvaže planiranu situaciju.

Dženaza će se obaviti u ponedjeljak, 11. januara 2021. godine u 13:15 sati na Gradskom groblju Vlakovo.

Kolektiv Šumarskog fakulteta