Preliminarna rang lista kandidata za redovan/redovan samofinansirajući studij

Preliminarna rang lista kandidata za redovan/redovan samofinansirajući studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


pravnifakultetsarajevo
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Preliminarna rang lista kandidata za redovan/redovan samofinansirajući studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Preliminarnu listu možete preuzeti ovdje.

  • Pravo upisa na REDOVAN studij ostvarili su kandidati sa 83,04 boda i više, tj.na RANG-LISTI od rednog broja 1. do rednog broja 154.
  • Pravo upisa na REDOVAN-SAMOFINANSIRAJUĆI studij  ostvarili su kandidati od rednog broja 155. do rednog broja 309.
  • Pravo upisa na VANREDAN studij ostvarili su svi  prijavljeni kandidati.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta, u roku od tri /3/ dana od dana objavljivanja liste.

Obavještenje o upisu u prvu godinu studija možete preuzeti ovdje.

(STUDOMAT.ba)