Preliminarna lista korisnika stipendija iz boračke populacije za školsku 2022/23.godinu

Općina Stari Grad Sarajevo objavljuje preliminarnu rang listu korisnika stipendija za stipendiranje djece boračke populacije u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini.


opcina stari grad

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za boračku-invalidsku i socijalnu zaštita, objavljuje preliminarnu rang listu korisnika stipendija na osnovu Javnog konkursa za stipendiranje djece boračke populacije u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini.

Pravo učešća na Javnom konkursu koji je objavljen 03.11.2022. godine, imala su djeca boračke populacije (djeca umrlih, poginulih, nestalih branilaca, djeca RVI, djeca demobilisanih branilaca, dobrovoljaca, organizatora otpora, ratnih vojnih zarobljenika, djeca lica zaslužnih u odbrambeno – oslobodilačkom ratu i agresiji na BiH), koja imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva na Javni konkurs za ostvarivanje prava na stipendiranje djece boračke populacije i koja su na redovnom školovanju u institucijama srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, čija obrazovna institucija ima sjedište na području Kantona Sarajevo.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Nadležna Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu provela je procedurru javnog konkursa, a Komisija za izbor kandidata – korisnika općinskih stipendija, prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o stipendiranju djece boračke populacije izvršila je bodovanje i odabir prijava kandidata, te sačinila preliminarnu listu, prenosi starigrad.ba.

Na preliminarnoj listi nalazi se 224 korisnika stipendija iz navedenih kategorija (108 učenika i 116 studenata), a lista će postati konačna nakon isteka žalbenog roka, nakon čega će korisnici biti upoznati sa datumom potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Preliminarnu listu za stipendiranje učenika iz boračke populacije u školskoj 2022/2023. godini možete pogledati ovdje.

Preliminarnu listu za stipendiranje studenata iz boračke populacije u školskoj 2022/2023. godini možete pogledati ovdje.